CK INTER ZBIROH, s.r.o. | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • specialista na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
KRÁSY JEZER & ZAHRAD ITALSKÉHO PIEMONTU

Lago d´Orta a Lago Maggiore - Lodí z Itálie do Švýcarska - Villa Taranto - Sasso del Ferro


od 4 490 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Pojeďte s námi odhalovat skrytá tajemství na pomezí Itálie a Švýcarska. Tentokrát vynecháme známá místa u Lago Maggiore, ale to neznamená, že vás nevezmeme do rozkvetlých subtropických zahrad, lanovkou na alpské vyhlídky, k působivým památkám nebo do uliček a na nábřeží půvabných městeček. Představíme vám neprávem opomíjené jezero Orta se svatou horou i pěkným ostrůvkem s historickou bazilikou, klášterem i několika domy. Ostrůvek je mnohými cestovateli označován za nejromantičtější místo celé Itálie. Podrobně budeme zkoumat severní polovinu druhého největšího italského jezera Lago Maggiore, když navštívíme jednu z největších evropských botanických zahrad, vyjedeme lanovku vysoko nad hladinu jezera a více než dvě hodiny se budeme plavit podél jeho západního břehu až do Švýcarska. Tam si navíc prohlédneme městečko Ascona.

Č. zájezdu

Termín

Cena

91401

27.05. - 30.05.

2021

4. 490

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 1x ubytování v ***hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Praha (cca 22.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. (Možnost přistoupit na trase dle dohody s CK). Cesta přes Německo, Rakousko a Švýcarsko do Itálie.

2. den: V ranních hodinách příjezd k jihozápadnímu břehu jezera LAGO MAGGIORE. Zastávka v ARONĚ u gigantické barokní sochy svatého Karla Borromejského, jejíž podstavec i hlava slouží jako rozhledna. Poté přejezd k jezeru LAGO d´ORTA, které je označováno za klenot italského regionu Piemont. Měří sice jen 13 km na délku a 3 km na šířku, avšak na svých březích skrývá cenné historické poklady. Obklopují ho zalesněné sytě zelené kopce. Čeká nás celodenní program v oblasti městečka ORTA SAN GIULIO, které je historickou metropolí jezera. Po staletí bývalo střediskem autonomního státečku. Městečko je okouzlujícím místem s vydlážděnými uličkami, rozkvetlými zahradami, historickými kostely a radnicí vzhlížející k vodní hladině. Výlet lodí na OSTROV SAN GIULIO, kde si připomeneme osud místního patrona svatého Juliána, projdeme se Cestou ticha a budeme obdivovat cenné středověké fresky v místní bazilice. Odpoledne návrat na pevninu a výstup na Svatou horu SACRA MONTE, kde se nachází poutní kostel a 20 vymalovaných kaplí v úchvatné poloze s výhledy na jezero. Přejezd na hotel v oblasti Lago Maggiore. Ubytování, večeře a nocleh.

3. den: Snídaně. Přejezd k jezeru LAGO MAGGIORE do VERBANIE, největšího města na jeho břehu. Dopoledne prohlídka působivých subtropických zahrad u VILY TARANTO, kde se na ploše 16 hektarů pěstuje dvacet tisíc druhů rostlin, a jde tak o jednu z největších botanických zahrad v Evropě. Poté plavba přes jezero do městečka Laveno a možnost výjezdu lanovkou na vrcholek hory SASSO DEL FERRO (1 062 m n. m.), odkud se nabízí výhledy na velkou část jezera a za dobré viditelnosti až kmasívu Monte Rosa. V podvečer vyhlídková plavba severní polovinou jezera Lago Maggiore, které se postupně zužuje do podoby severského fjordu. Pětina plochy patří Švýcarsku, na jehož území v plujeme v blízkosti ostrůvků Brissago. Vylodění vměstečku ASCONA, které je známé svými pastelově zbarvenými domy. Večer odjezd z Ascony. Cesta přes Švýcarsko, Rakousko a Německo.

4. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz