Branislav Gregorec & Josef Křikava | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • 28. rok specialistou nejen na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • nové a špičkově vybavené autokary
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..MNICHOV a zámek NYMFENBURG, jezero STRANBERGERSEE - po stopách krále Ludvíka II.

zámek Nymfenburg, Mnichov, jezero Starnbergersee

 


od 3 490 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Bavorský král Ludvík II. je díky zámkům, které postavil, nazýván také pohádkovým králem. Tyto zámky patří k nejnavštěvovanějším v Německu. Je však celá řada míst, která jsou s královým životem spojena a rozhodně stojí také za návštěvu. Zámek Nymfenburg, jeden z nejkrásnějších zámků Evropy, byl Ludvíkovým rodištěm a letním sídlem Wittelsbachů, mnichovská Rezidence byla sídlem bavorských králů, jezero Starnbergersee –zde prožíval Ludvík nejkrásnější chvíle svého života a bohužel zde našel i svou smrt. Vydejte se s námi na cestu po stopách nejpopulárnějšího bavorského krále, při které navštívíme krásné památky, zajímavá místa a absolvujeme nezapomenutelnou panoramatickou plavbu po jezeře Starnbergersee.

Č. zájezdu

Termín

Cena

91998

30.06. - 01.07.

2018

3. 490

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 1x ubytování v ***hotelu s polopenzí, kompletní cestovní pojištění, pojištění CK proti úpadku.

Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 1x ubytování
v ***hotelu s polopenzí, vstupné do ChocoWorld, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění
CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v ranních hodinách po trase Praha (cca 06,00 hodin) – Beroun - Rokycany - Plzeň (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK). Cesta do Německa. Příjezd na okraj Mnichova, prohlídka zámku NYMFENBURG, který bývá také nazýván bavorské Versailles. Zde se král Ludvík II. narodil v roce 1845. Nejvelkolepější částí zámku je velký rokokový slavnostní sál Festsaal, který zabírá tři poschodí, proslulá je zdejší Galerie krásek. Na zámku se nachází i unikátní sbírka nymfenburského porcelánu a muzeum kočárů Marstallmuseum, které je zvlášť spojeno s Ludvíkem II. Jeho nádherně zdobené zlacené kočáry a saně jsou chloubou muzea. K zámku přiléhá krásná barokní zahrada s vodním kanálem a jezírky a anglický park. Přejezd do MNICHOVA – prohlídka historického centra bavorské metropole. Kromě nejvýznamnějších staveb (Nová radnice, dóm Frauenkirche,Karlstor) zhlédnete i kostel sv. Michala s hrobkou Ludvíka II. a klenotnici Rezidence s korunovačními klenoty bavorských králů. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.

2. den: Po snídani přejezd k jezeru STARNBERGERSEE–jednomu z největších německých jezer, významnému středisku turistiky. Zastávka u zámku BERG, který Ludvík II. využíval jako letní sídlo. V červnu 1886 se zde král utopil v jezeře a okolnosti jeho smrti nebyly dosud objasněny. Tuto nešťastnou událost připomíná votivní kaple a dřevěný kříž ve vodě u břehu jezera. Přejezd do SEESHAUPT na jižním pobřeží jezera, odtud panoramatická plavba lodí po jezeře do STARNBERGU. Přejezd na malý romantický ostrov ROSENINSEL, místo, které si Ludvík II. oblíbil a kam unikal před okolním světem, přijímal zde hosty a setkával se zde i s císařovnou Sissi, která na nedalekém Possenhofenu prožila své dětství. Na ostrově se nachází rosarium a kasino, v kterém je instalováno muzeum. V odpoledních hodinách odjezd. Návrat do Prahy do půlnoci.

 

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+ detail Pojištění CK, UNIQA, pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo: 1357509118 Seznam pojištěných CK: zde
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz