CK INTER ZBIROH, s.r.o. | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • specialista na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
Malokarpatskou vinnou stezkou PO DUNAJI NA DĚVÍN

hrad Červený Kameň - Pezinok s degustací výběrových vín – vodní dílo Gabčíkovo - Bratislava

 


od 4 490 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Bratislava je jediné hlavní město světa, které hraničí s dvěma sousedními zeměmi – Maďarskem na jihu a Rakouskem na západě. Ramena řeky Dunaj, která protéká většinou Podunajského regionu, vytvářejí jedinečnou přírodní scenérii.

Č. zájezdu

Termín

Cena

92432

06.05. - 08.05.

2022

4. 490
92442

05.08. - 07.08.

2022

4. 490

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 2x ubytování v ***hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 3x ubytování
v penzionu v Bojnicích s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti
úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v ranních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca 06.00 hodin) – Brno. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Přejezd na Slovensko. Prohlídka mohutného hradu ČERVENÝ KAMEŇ – původně královský hrad, jehož historie spadá až do 13. století, tzv. MALOKARPATSKOU VINNOU STEZKOU přes bývalá královská města Modra, Pezinok a Svätý Jur. V hlavním městě vinohradnické oblasti PEZINKU navštívíme Malokarpatské muzeum, kde se seznámíme s více než 2000letou historií vinohradnictví a vinařství v oblasti Malých Karpat. V muzeu se nachází i největší sbírka vinohradnických lisů v Evropě. Na závěr nás bude čekat zážitková DEGUSTACE několika výběrových malokarpatských vín s malým občerstvením. Ubytování. Večeře a nocleh.

2. den: Po snídani přejezd k vodnímu dílu GABČÍKOVO. Původní československo-maďarský projekt musel být po velkých sporech upraven, přehradní hráz a přívodní kanál byl realizován jen na slovenském území. Elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1992 a je největší vodní elektrárnou na Slovensku. Celé vodní dílo snadno přehlédnete z vyhlídkové věže na koruně hráze. BRATISLAVA – hlavním město Slovenska. Prohlídka nejznámějších zajímavostí města. Bratislavský hrad – sídlo vlády, kontroverzní socha knížete Svatopluka. Historické centrum s Michalskou bránou, Hlavní náměstí, Stará radnice, Reduta, katedrála Svatého Martina. Nezapomeneme ani na zdejší sochy, které jsou místní atrakcí. Najdete zde izvědavého Čumila, který vykukuje z kanálu. Možnost návštěvy vyhlídkové věže UFO, odkud se z výšky 95m nabízí jedinečná vyhlídka na město a Dunaj. Návrat do hotelu. Večeře a nocleh.

3. den: Snídaně. Plavba vyhlídkovou lodí ke zřícenině hradu DĚVÍN a nejkrásnějšímu soutoku střední Evropy – soutoku řek Dunaj a Moravy. Na loď nastoupíme v Bratislavě a během plavby se nám otevře pohled na její historickou část, dunajská nábřeží, Bratislavský hrad, dále poplujeme po Novým mostem a mostem Lafranconi směrem k hradu Děvín. Středověký hrad (12. až 16. st.) je národní kulturní památkou. Stojí na skále ve výšce 212m n. m. Byl vybudovaný na místě římské stavby a velkomoravského hradiště, známý už v roce 864 jako Dowina (Děvče). V odpoledních hodinách odjezd do ČR. Návrat ve večerních hodinách.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz