CK INTER ZBIROH, s.r.o. | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • specialista na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
Na víkend do SPREEWALDU

Úchvatné parky podél Sprévy v „okurkovém ráji“


od 3 490 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Německá oblast Spreewaldu, která je biosférickou rezervací UNESCO, proslula svými vodními kanály, jež tu vytváří řeka Spréva. Nádherný kraj nazývaný „přírodní Benátky severu“, svěží příroda, města a vesnice s bohatou historií a především unikátní etnikum Lužických Srbů, kteří si dodnes uchovali své tradice, architekturu a slovanský jazyk - to jsou lákadla této jedinečné oblasti. Lužice – země plná dějin, která kdysi zbohatla díky obchodní cestě Via Regia, dnes okouzluje přírodními krásami i kouzelnými krajinnými parky, které vytvořili ti nejlepší architekti a krajináři střední Evropy.

Č. zájezdu

Termín

Cena

92201

15.05. - 16.05.

2021

3. 490
92211

22.05. - 23.05.

2021

3. 490

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 1x ubytování v ***hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v ranních hodinách po trase Plzeň - Rokycany – Beroun - Praha ( cca 06,00 hodin). Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK). Cesta do Německa. Příjezd do romantické oblasti rotkané říčkami a průplavy. SPREEWALD nebo-li lužickosrbsky Blata - poznání jedinečné krajiny, terá byla prohlášena za chráněnou oblast UNESCO zahájíme v LÜBBENAU, kde nás bude čekat ezapomenutelný zážitek - projížďka tradiční sprévskou pramicí vodním labyrintem, který tvoří íční ramena Sprévy. Ochutnáme vyhlášenou kulinářskou specialitu - spreewaldské okurky, které e staly obchodní značkou celého regionu. Vesnička LEHDE ležící na křížovatce vodních kanálů e i jakýmsi skanzenem staré vesnické architektury této oblasti. Zdejší muzeum ukazuje život a venkově v 19. století. Kulturní centrum Lužických Srbů COTTBUS - barokní měšťanské domy, istorické jádro s půvabně rekonstruovaným náměstím, pozůstatky středověkých městských radeb. Prohlídka jednoho z nejvýznamnějších parků 19. stol., který obklopuje barokní zámek RANITZ. Součástí parku je i jezero s ostrovem, na němž se vyjímá napodobenina egyptské pyramidy a ukrývá hrob výstředního a marnotratného šlechtice Hermanna von Pückler-Muskaua, jednoho z nejznámějších německých zahradních architektů a zakladatele parku. Přejezd do hotelu, ubytování, večeře a nocleh. 

2. den: Snídaně. Návštěva rododendronového a azalkového parku ve vesničce KROMLAU, který se vedle květin pyšní i uměleckými díly z čedičového kamene. Za nejhezčí je považován „Rakotzbrücke“ neboli Ďáblův most, jehož výstavba trvala cca 10 let. Návštěva tohoto parku je zážitkem po celý rok, ačkoliv je nejvíce rozkvetlý v květnu a červnu, nabízí vám návštěvu okouzlujícího lesního bohatství. Kde najdete stromy jako liliovníky nebo katalpy a další jiné skvosty, které jsou pastvou pro oči. Park je celoročně volně přístupný. BAD MUSKAU - park knížete Pücklera, kterým protéká řeka Nisa, sahá svou rozlohou až do nedalekého Polska - největší přírodní park střední Evropy vybudovaný v anglickém stylu. Z vyhlídkové plošiny neorenesančního zámku ve výšce 35 metrů je možné si zámecký park prohlédnout z ptačí perspektivy. Z Bad Muskau do Weißwasser pojedeme vláčkem skrz tzv. Mužakovský vrásový oblouk (Muskauer Faltenbogen) po romantické úzkorozchodné WALDEISENBAHN - Lesní železnici (největší trať s rozchodem kolejí 600 mm v Německu). Na závěr návštěva jedinečné umělecky vytvořené krajinné zahrady - Lužický valounový park NOCHTEN, který se rozkládá na ploše 20 ha. Park je v Evropě zcela unikátní díky umístění zhruba 6000 valounů, které sem dopravil ledovec během poslední doby ledové na své cestě ze Skandinávie. Devadesát vzácných exemplářů je označeno etiketami s popisem druhu, stáří a původu. V kompozici balvanů se nachází nesčetné množství různých druhů rostlin, od pestrobarevných květin přes pouštní trávy, až po vzrostlé stromy. Odjezd do ČR. Návrat do ČR do půlnoci.

 

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz