Branislav Gregorec & Josef Křikava | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • 28. rok specialistou nejen na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • nové a špičkově vybavené autokary
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
BULHARSKO a SRBSKO - velký okruh s s vůní Orientu

Novi Sad – Niš – Bojana – Rupite – Bansko – Melnik – Plovdiv – Veliko Tarnovo – Sofie – Bělehrad


od 14 990 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Jen málokterá oblast může nabídnout tak neuvěřitelnou směsici přírody a starých kultur jako Balkán. Divoké hory, termální prameny, jeskyně a vodopády, kláštery vytesané ve skalách, vinice, pestře vymalované kostely a mešity i mramorové vzpomínky na starý Řím a tajemnou thráckou civilizaci. Člověku stačí mít oči a srdce dokořán, aby nasál onen uchvacující kolorit, tvořený magickou pestrostí masek z pohanských dob i barevnými kroji, růžovými údolími a vysokými horami. Při našem putování se pokusíme zachytit od všeho trochu – z přírody, architektury, kuchyně i tajemna. Ochutnáme skvělá vína z Melniku, navštívíme vysokohorské letovisko, necháme se okouzlit skalními kláštery i ohromit nedávnými archeologickými senzacemi, spojenými se starověkými Thráky. Každé starobylé město a vesnice nám bude vyprávět o své slavné minulosti, o carech a Turcích, farmářích a Bohu. Plovdiv patří mezi pět nejstarších měst v Evropě, již 4000 let před naším letopočtem Thrákové připravovali jogurt, který dobyl svět až ve 20. století a podobných NEJ poznáme cestou ještě celou řadu. V úžasném, trochu přehlíženém Srbsku amalebném Bulharsku se pokusíme dotknout duše Balkánu.

Č. zájezdu

Termín

Cena

91040

07.08. - 15.08.

2020

14. 990

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 8x ubytování v *** hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v ranních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Praha (cca 06.00 hodin) – Brno – Bratislava. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Přejezd přes Slovensko do Maďarska, okolo Budapešti směr Srbsko. Odpoledne příjezd do srbských lázní KANJIŽA. Možnost procházky parkem nebo relaxace v lázních. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.

2. den: Snídaně. Na oblast bývalé Jugoslávie se hned ráno naladíme návštěvou lázeňského městečka PALIĆ, které bývalo za Rakouska-Uherska srovnáváno s Karlovými Vary. Přejezd do hlavního města Vojvodiny - NOVI SAD je druhým největším městem Srbska a žije zde 26 národností. Díky soužití kultur je město daleko otevřenější než jiná srbská města, a tak nás nepřekvapí pestrost také v umění a architektuře. NIŠ je jedno z nejstarších měst na Balkánu, a i když pevnost v centru města pochází až z 18. století, v jejích útrobách nalezneme istaré turecké lázně, mešitu a věž Ćele kulu, v jejíchž zdech jsou umístěny lebky bojovníků za svobodu. Přejezd do hotelu na večeři a nocleh.

3. den: Snídaně. Přejezd do Bulharska. BOJANSKÝ KOSTEL vyzdobený devadesáti nástěnnými malbami, je nejuctívanější památkou celého Bulharska afiguruje naseznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Pohoří RILA se stalo útočištěm mnichů a poutníků a dodnes se za zdmi klášterů ukrývají vzácné poklady. Nejkrásnější RILSKÝ KLÁŠTER nás překvapí jak romantickým umístěním, tak bohatou historií. Během osmanské nadvlády pomáhal klášter uchovávat bulharskou kulturu a náboženství i navzdory opakovaným útokům osmanských okupantů. Přejezd do hotelu na večeři a nocleh.

4. den: Snídaně. V podhůří vulkanického vrchu Kožuch, ve vesnici RUPITE se narodila Baba Vanga, věštkyně, která předpověděla konec války, smrt Indiry Gándhí či rozpad Sovětského svazu. Mezi její „zákazníky“ patřil i sám car Boris III. a za Todora Živkova se dokonce stala státní věštkyní s oficiálním platem. Nejslavnější vinařské městečko MELNIK a zdejší vína se těší oblibě již šest staletí, ale okolní krajina a krásná architektura potěší i abstinenty. Po odpočinku mezi vinicemi přejedeme do vysokohorského střediska BANSKO, oblíbeného zimního cíle bulharských lyžařů. Přejezd do hotelu na večeři a nocleh.

5. den: Snídaně. Dopoledne přejezd do města PLOVDIV, které je skutečnou perlou Bulharska. Křivolaké uličky a půvabná zákoutí nás přivedou do atmosféry obchodu a vzdělání, které ve městě pulzují již po staletí. Moderní podoba města se přisuzuje českému architektu Josefu Schnitterovi, město však vzniklo již mnohem dříve. Překvapí nás starověké thrácké opevnění i velkolepé římské NOVINKA divadlo. Filip II. Makedonský se zase do architektury města zapsal působivou branou Chisar kapia, památkou na tureckou okupaci je pak Páteční mešita. Na celé město shlíží Aljoša – voják, jehož socha je umístěná na jednom z pahorků. Večeře a nocleh.

6. den: Snídaně. Dopoledne navštívíme KAZANLAK, hlavní město růží. Z Bulharska pochází asi 60% světové produkce růžového oleje, který obsahuje až 300 léčivých složek. Zdejší hrobka thráckého krále patří k takovým unikátům, že je zapsaná na seznamu UNESCO. Nedaleký průsmyk ŠIPKA se stal dějištěm jedné z nejvýznamnějších bitev rusko-turecké války. Vojákům, kteří v této bitvě padli, byl věnován překrásný kostel Narození Páně na návrší nad vesničkou. Impozantní VELIKO TARNOVO je bývalým hlavním městem carské druhé bulharské říše a nejsymboličtějším městem země. Romantická poloha v amfiteátru zalesněných kopců i domky, přilepené z obou stran na skále obtékané řekou, dělají z historicky veledůležitého místa hlavně příjemné místo k procházkám s výhledy na nesmírně malebná zákoutí. Přejezd na večeři a nocleh.

7. den: Snídaně. Přejezd do přírodního parku RUSENSKI LOM na severu země. Oblast je proslulá nejen zdejší faunou, do které patří isup mrchožravý, ale zejména unikátními skalními kostely a kláštery. Klášter IVANOVO je ze 13. století a nachází se asi 38 metrů pod zemským povrchem. V podvečer krátká návštěva SOFIE s katedrálou sv. Alexandra Něvského. Přejezd na večeři a nocleh.

8. den: Snídaně. Cestou do hlavního města Srbska se zastavíme v malebném kaňonu řeky Nišany. SMEDEREVO je nejen centrem vinařské oblasti, ale na břehu Dunaje najdeme také rozlehlou pevnost se šikmou věží. V podvečer procházka oblíbeným výletním místem Bělehraďanů na vrchu AVALA s panoramatickým výhledem na Bělehrad. Přejezd na večeři a nocleh.

9. den: Snídaně. BĚLEHRAD – dopoledne strávíme v této elegantní metropoli, které se přezdívá Paříž Balkánu. Někdejší hlavní město Jugoslávie si před pár desetiletími prožilo krušné okamžiky, nyní však jako Fénix z popela povstává v nové síle. Na soutoku Dunaje a Sávy navštívíme pevnost Kalemegdan a uličky i bulváry městského centra. Po poledni odjezd do České republiky. Příjezd do ČR v nočních hodinách.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+ detail Pojištění CK, UNIQA, pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo: 1357509118 Seznam pojištěných CK: zde
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz