Branislav Gregorec & Josef Křikava | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • 28. rok specialistou nejen na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • nové a špičkově vybavené autokary
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
Skryté poklady MALOPOLSKA - Divoký východ Polska na trojpomezí u Ukrajiny a Slovenska

Polský divoký východ - Čenstochová – Ojcówský národní park – Kazimierz Dolny – Lublin – Zamość – Bieszczady – Polské Tatry – důl Bochnia – Tyniec 


od 8 390 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Malopolsko, jedno z nejtradičnějších polských území, je místem světoznámých památek i skrytých pokladů. Pokusíme se ochutnat z obojího. Navštívíme nejslavnější poutní místo Polska, řadící se směle po bok Lurd nebo Fátimy – Čenstochovou. Stezkou orlích hnízd se vydáme za středověkou slávou hraničních strážních hradů v Ojcówském národním parku, navštívíme nejromantičtější městečka, včetně „ideálního“ renesančního města Zamość. U hranic s Ukrajinou a Slovenskem objevíme dosud opomíjený horský kraj, nejřídčeji osídlené místo Evropy. Táhlé poloniny Bieszczad a osamělé dřevěné kostelíky nás naladí na návštěvu největšího polského skanzenu v Sanoku, kde nahlédneme do života prostých i majetnějších obyvatel, do počátků průmyslu i tradičního zemědělství. Severní stranu Tater si užijeme výletem lanovkou na Kasprowy Wierch z polského hlavního města zimních sportů Zakopane, plného zvláštní dřevěné architektury. Na dřevěných lodičkách proplujeme štolami nejstaršího solného dolu v Polsku s krásně zachovalou atmosférou středověké a novověké těžby. S Polskem se pak rozloučíme u jednoho z nejromantičtějších klášterů na skále nad řekou Vislou, v Tynieci.

 

Č. zájezdu

Termín

Cena

 91039


21.05. - 26.05.

2019

8. 390 

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 4x ubytování v *** hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku 

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca 23.00 hodin) - Brno. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) 

2. den: Ráno dorazíme do ČENSTOCHOVÉ, místa proslulého daleko za hranicemi Polska. Ač byla v roce 1999 připojena do Slezského vojvodství, historicky patří k Malopolsku. Díky Černé madoně, slavné ikoně, umístěné v kostele kláštera Jasná hora přímo ve městě, se Čenstochová stala duchovním a náboženským centrem celého Polska. Po duchovním zážitku se přesuneme do oblasti nejmenšího polského národního parku - OJCÓWSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU. Ač rozlohou skromný, zdejší přírodní úkazy patří na špičku polského přírodního bohatství. Vápencová skaliska, lemující údolí potoka Prądnik, doplňují středověké strážní hrady a jejich ruiny. Dnes je propojuje tzv. Stezka orlích hnízd. Nás přivítá zámek PIESKOWA SKALA, který se z nedobytného hradu v 16. století změnil na renesanční perlu. Nedaleko stojící HERKULŮV KYJ je jednou z nejkrásnějších ukázek krasové činnosti. Asi 25 metrů vysoké skalisko se směrem dolů zužuje a působí velice nestabilně. Na svého prvního horolezeckého dobyvatele si díky tomu muselo počkat až do roku 1933. Údolím potoka se kolem VODNÍ KAPLE, postavené přímo nad potokem, přesuneme do samotného OJCÓWA. Uvidíme malebné zbytky hradu, chránícího kdysi Polsko před nájezdy z Čech, a budeme se moci vydat i na procházku ke KRAKOVSKÉ BRÁNĚ – dvěma skalám, které skutečně kdysi složily jako brána do kraje. Možná cestou potkáme i důkazy činnosti zdejších obyvatel - bobrů. Po procházce přejezd na ubytování, večeři a nocleh. 

3. den: Snídaně. Dnešní den strávíme poznáváním nejkrásnějších měst jihovýchodního Polska. KAZIMIERZ DOLNY – kouzelné kupecké městečko se těšilo největšímu rozmachu v 16. století, kdy bohatlo z obchodu s obilím. Symbolem města se stala dřevěná kašna na náměstí, ale za pozornost stojí i zřícenina hradu nad městem s krásným výhledem do okolí. LUBLIN – jedno z nejstarších polských měst je díky své významnosti doslova přeplněno památkami. Stalo se centrem polské židovské komunity, byla tu vytvořena první lidová vláda a po rozdělení Polska se Lublin nakrátko dokonce stal hlavním městem. Dnes nejvíce láká umělce, kteří zde zakládají ateliéry a galerie a přispívají ke zdejší kulturní atmosféře. ZAMOŚĆ – tzv. Dokonalé město nebo Padova severu bylo zapsáno na seznam UNESCO. Když se Jan Zamojský rozhodl postavit dokonalé město, pozval architekty a projektanty z Itálie, kteří vytvořili opravdovou perlu polské renesance. Přestože se od dob vzniku příliš nezměnilo a stále udivuje svou dokonalostí, nepatří k nejnavštěvovanějším místům, a tak poskytuje i klid a maloměstskou atmosféru. Přejezd do hotelu na večeři a nocleh.

4. den: Snídaně. BIESZCZADY – nejzapadlejší a nejdivočejší kout Polska je zároveň nejméně obydlenou oblastí Evropy. Zajímavostí jsou náhorní pastviny – poloniny. Červeno-žlutá tráva se vlní ve větru na holých vrcholech tupých hřebenů, v hlubokých lesích na úpatí se objevují vlci, bobři, losi, ale i medvědi a mohutní zubři. Ozdobou pohoří jsou dřevěné kostely, kterých cestou uvidíme celou řadu. Ten zřejmě nejcennější najdeme v obci SMOLNIK u hranic s Ukrajinou. Také tento typický zástupce bojkovské sakrální architektury byl zapsán na seznam UNESCO. WOŁOSATE – nejzapadlejší vesnice v Podkarpatském vojvodství se svým hřbitůvkem nás přenese do jiných časů. V jiných časech se budeme pohybovat i v největším polském skanzenu v SANOKU. Čeká nás přes sto dřevěných objektů ze 17. - 20. století z východní části Karpat a Podkarpatí, typické struktury vesnických staveb, zařízení hospodářství, pravoslavné kostelíky, mlýny, větrné mlýny. Přejezd do hotelu do oblasti Zakopane na večeři a nocleh. 

5. den: Snídaně. Možnost celodenního individuálního programu v polských Tatrách nebo výletu s lehkou turistikou. Přejezd do Kuźnice k lanovce na KASPROWY WIERCH – cesta moderní kabinovou lanovkou do výšky 1 985 m n.m., odkud je jedinečný výhled na celé pohoří. Návrat do údolí lanovkou či pěšky, možnost individuální túry do širšího okolí nebo k jezerům (Dolina Gasienicowa, Czarny Staw, Prostredná Kopa a okolí). ZAKOPANE – městečko v alpském stylu se stalo hlavním městem zimních sportů i oblíbeným letním letoviskem. Sídlí zde Tatranské muzeum, ale největším lákadlem je ulice Krupówki, pěší zóna plná obchůdků a butiků. Najdeme zde řadu zajímavých dřevěných staveb, můžeme se svézt v koňské drožce, nakoupit suvenýry nebo ochutnat místní speciality. Návrat do hotelu na večeři a nocleh. 

6. den: Po snídani přejezd do krakovské oblasti. BOCHNIA – nejstarší polský solný důl dnes slouží nejen jako nesmírně zajímavé muzeum, ale i podzemní lázně a hotel. V částečně zatopených štolách se můžeme dokonce projet po dřevěných lodičkách nebo obdivovat kapli sv. Kingy či další zajímavá místa, která přivedla zdejší důl až na seznam UNESCO. Přejezd na jedno z nejromantičtějších míst Polska – k benediktýnskému klášteru TYNIEC na břehu řeky Visly. Skála, na níž stojí, i samotný klášter, se už po staletí společně odrážejí v hladině řeky. Klášter byl vypálen Tatary i Švédy a v roce  1817 byl dokonce zrušen, ale před osmdesáti lety se mniši vrátili a žijí v klášteře dodnes. Provozují tu dokonce hotel a prodávají své výrobky, jež se mohou stát příjemnou vzpomínkou na naši cestu Malopolskem. Návrat do ČR do půlnoci. 

 

 

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+ detail Pojištění CK, UNIQA, pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo: 1357509118 Seznam pojištěných CK: zde
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz