Branislav Gregorec & Josef Křikava | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • 28. rok specialistou nejen na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • nové a špičkově vybavené autokary
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
Ostrov SKYE ve SKOTSKU

Loď Británia, Rosslynská kaple, Elien donan Castle, Glasgow

 


od 13 990 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Během putování Skotskem budete mít možnost poznat zemi a její nejznámější symboly – sukně z vlněné kostkované látky zvané tartan, hudební nástroj dudy a skotské vrchoviny „Higlands“. Navštívíte ostrov Skye, který je nejsevernější největší ostrov ze souostroví Vnější Hebridy.

Č. zájezdu

Termín

Cena

91820

13.05. - 20.05.

2020

13. 990

Ubytování v kajutách v ceně zájezdu.

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 6x ubytování, (2x v kajutách na lodi, 4x v **/***hotelu nebo hotelu Ibis Budget ve Skotsku), 4x snídani, 2x večeři v hotelu u Kaledonského kanálu, trajekt přes kanál La Manche a zpět, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 6x ubytování,
(2x v kajutách na lodi, 4x v **/***hotelu nebo hotelu Ibis Budget ve Skotsku), 4x snídani,
2x večeři v hotelu u Kaledonského kanálu, trajekt přes kanál La Manche a zpět, kompletní
„Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Praha (cca 22.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK). Přejezd přes SRN do Nizozemska.

2. den: Průjezd SRN do Nizozemska s bezpečnostními zastávkami. V poledních hodinách příjezd do hlavního města Nizozemska AMSTERDAM. Prohlídka „Benátek severu“. Typické štítové domy stojící na smrkových kmenech, grachty – vodní kanály a zvedací mosty. Náměstí Dam s královským palácem a náměstí Leidseplein, kde můžete v jakékoliv roční době potkat pouliční hudebníky z různých koutů světa. Možnost projížďky lodí po kanálech, ve kterých se ve vodě odrážejí měšťanské domy z cihel a pískovce, zdobené štíty, a to společně vytváří jedinečnou atmosféru Amsterodamu. V podvečer nalodění na luxusní trajekt v přístavu Ijmunden a plavba do Velké Británie. 

3. den: V ranních hodinách vylodění v přístavu Newcastle. Prohlédneme si krásný středověký hrad ALNWICK ze 14. stol., sídlo vévody Northumberland kde je mnoho zajímavých interiérů. Na nádvoří hradu se natáčely scény z Harryho Pottera kdy se mladí kouzelníci učí létat na koštěti. Fotostop na anglicko-skotském pomezí. Návštěva záhadné ROSSLYNSKÉ KAPLE – poutního místa hledačů záhad spojených se Svatým grálem. Dnes proslavená románem Šifra mistra Leonarda – pro ctitele románů Dana Browna. Ubytování v hotelu a nocleh. 

4. den: Snídaně v hotelu. EDINBURGH – prohlídka královského hradu kde jsou uloženy symboly Skotské státnosti. Procházka ulicí zvanou „Královská míle“, která je lemována středověkými domy. Krátký přejezd do přístavu LEITH, na prohlídku bývalé královské jachty BRITANNIA, která sloužila královně Alžbětě II. více než 40 let. Poznáte královnin vkus a na vlastní oči zhlédnete místa, která byla do nedávna určena jen královně a její rodině. Průjezd přes záliv řeky Forth a most FORTH BRIDGE, ze kterého je úžasný pohled na zátoku a impozantní železniční most, který oslavil v roce 1990 sté narozeniny – čeká na zapsání na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Cesta na sever do Skotské vysočiny podél GLEN SPEAN s krátkou zastávkou u Commando Memorial s vyhlídkou na BEN NEVIS – nejvyšší vrchol Británie. Ubytování v hotelu v oblasti Kaledonského kanálu, večeře a nocleh.

5. den: Snídaně. Celodenní výlet – okruh po legendami opředeném ostrově SKYE, bez něhož si návštěvu Skotska nelze představit. Seznámíme se jak s nádhernou přírodou, tak s bohatými dějinami ostrova. Zastavíme na krátký fotostop u Elien donan Castle. Návštěva hradu DUNVEGAN, kde se nachází relikvie klanu MacLeodů FAIRY FLAG – jedná se o kouzelné hedvábí, které mělo klanu poskytovat ochranu. Budeme projíždět oblastí bizarních skalních útvarů Quiraing. Zastavíme u hrobu skotské národní hrdinky z 18. stol. FLORY MacDONALDOVÉ a navštívíme skanzen lidové architektury s doškovými chaloupkami, odkud se otevírá nádherný výhled na souostroví Vnější Hebridy. Projdeme se k působivým ruinám hradu DUNTULM posazeným přímo na útesech. Zastavíme se u vyhlídky na čedičové pobřežní útesy KILT ROCK připomínající skotský kilt. Budeme se kochat vyhlídkovou jízdou podél pobřeží a zastavíme u bizarního čedičového monolitu zvaného OLD MAN OF STORR. Možnost nákupu v hlavním městě ostrova PORTREE (2500 obyv.) s malebnou řadou barevných domů a malým rybářským přístavem. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.

6. den: Snídaně. FORT WILLIAM - prohlídka u soustavy zdymadel Kaledonského kanálu nazvané „Neptunovi schody“ Přejezd do údolí GLENFINAN – místo drahé všem Skotům, kde Bonnie Prince Charlie zahájil r. 1745 jakobitské povstání proti Angličanům, kdy zde pozvedl svoji vlajku. Místo známé též viaduktem se 21 pilíři, který určitě znáte z filmů o Harry Potterovi a z něhož je ohromující pohled na Loch Shield.. Průjezd malebným údolím GLEN COE a krajinou Národního parku TROSSACHS – kraj majestátních hor a křišťálových jezer, jako je například jezero LOCH LOMOND, na jehož břehu se zastavíme na prohlídku malebného městečka LUSS s domky více než 200 let starými s typickou skotskou architekturou Navštívíme slavnou palírnu skotské whisky Glengoyne Distillery. Zahájíme pohlídku skvělou ochutnávkou, pak se dozvíme mnohé o výrobě skotského národního nápoje. Palírna byla dodavatelem pro potřeby královny matky. V podvečer zhlédneme okolí katedrály sv. Munga a vystoupíme na Glasgowskou nekropoli k soše reformátora církve Johna Knoxe Ubytování v hotelu a nocleh.

7. den: Po snídani přejedeme do malebného centra největšího skotského města GLASGOW. Zastavíme se na krásném náměstí George Square se sochami slavných Skotů i monumentální radnicí. Projdeme se po rušné Buchananově třídě. Cestou ze Skotska zastávka v GRETNA GREEN na návštěvu kovárny proslulé pořádáním tradičních skotských svateb, známých například z francouzsko-britského filmu „Senzační prázdniny“. Průjezd pohraniční oblastí „Borders“ ke zbytkům HADRIÁNOVA VALU postaveného Římany ve 2. století. Stejnojmenný císař vydal roku 2 n. l. při své návštěvě Británie rozkaz postavit „zeď oddělující Římany od barbarů”– val dlouhý 80 římských mil (117 km) mezi městy Carlisle a Newcastle na severu Británie. V podvečer nalodění na trajekt v Newcastle upon Tyne, ubytování v kajutách a plavba do Nizozemska.

8. den: V ranních hodinách vylodění v přístavu Ijmuiden, odkud krátký přejezd na prohlídku: ZAANSE SCHANS – obydlený skanzen s dřevěnými domky a větrnými mlýny ze 17. a 18. století, ukázka výroby dřeváků a sýrů s možností nákupu těchto typických výrobků. Skanzen obsahuje soubor typických zeleno-bílých dřevěných domů a větrných mlýnů s původními dílnami na výrobu dřeváků, sýrů. Tranzit z Nizozemska přes Německo s bezpečnostními zastávkami. Návrat do ČR do půlnoci.

 

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+ detail Pojištění CK, UNIQA, pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo: 1357509118 Seznam pojištěných CK: zde
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz