CK INTER ZBIROH, s.r.o. | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • specialista na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
Z Ligurie pod TOSKÁNSKÉ SLUNCE

Levantská riviéra

ostrov ELBA

námořní republiky Janov a PISA


od 8 590 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Prázdninový zájezd v sobě kombinuje pobyt na toskánské pláži s lodními výlety podél romantického ligurského pobřeží nebo na třetí největší italský ostrov. Ve svém programu ukrývá prohlídku osmi středověkých barevných městeček i monumenty připomínající éru slavných námořních republik, zavede vás mezi památky UNESCO v Pise i Janově, necháme vás vyfotit se se slavnou šimou věží, stopovat Kryštofa Kolumba, Marca Pola nebo Napoleona. Zájezd graduje návštěvou městeček Cinque Terre, která vypadají jako ilustrace z romantické knihy. My si je budeme prohlížet z lodě, při průjezdu pobřežním vlakem a především toulkami v jejich stísněných uličkách. Na chuť přijdeme Ligurii při degustaci bazalkové omáčky pesto. Zavítáme i do Portofina, městečka boháčů na konci půvabného fjordu. Budeme se koupat v Ligurském i Tyrhénském moři. Oproti minulým sezónám jsme tento úspěšný zájezd prodloužili o dva dny, které dávají ještě větší možnost užít si letní atmosféru jednoho z nejkrásnějších koutů Itálie. 

Č. zájezdu

Termín

Cena

91761 

21.06. - 27.06.

2021

8. 590 

Lodní výlet na OSTROV ELBA je nutné zakoupit již při rezervaci zájezdu

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 4x ubytování v ***hotelu, 4x polopenze, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku. 

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ve odpoledních hodinách po trase Praha (cca 16.30 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. (Možnost přistoupit po trase po dohodě s CK.) Přejezd přes SRN a Rakousko do Itálie. 

2. den: V ranních hodinách příjezd do města JANOV – program v šestém největším italském městě a slavné námořní republice. Po stopách Marka Pola a Kryštofa Kolumba se vydáme do uliček ve stínu středověkých činžáků a pruhovaných středověkých kostelů. Po přístavní promenádě se projdeme k replice historické galeony. Neopomeneme katedrálu, ulici Strada Nuova (památka UNESCO), Kolumbův rodný domek, palác San Giorgio nebo Dóžecí palác. Fakultativně možnost návštěvy největšího italského akvária (400 druhů mořských živočichů). Odpoledne fakultativní výlet lodí nebo vlakem do RAJSKÉ ZÁTOKY (Golfo Paradiso a prohlídka městečka CAMOGLI s barevnými výškovými domy ligurských rybářů, největší pánví na světě a ruinou středověké pevnosti. Koupání na oblázkové pláži Ligurského moře. Večer návrat do Janova a přejezd na večeři a hotel do letoviska Tirrenia. 

3. den: Snídaně, volný den, odpočinek na písečné pláži Tyrhénského moře v letovisku TIRRENIA. Fakultativní polodenní výlet do historického města PISA, které kromě slavné šikmé věže, katedrály a baptisteria nabízí i další památky na éru slavné námořní republiky. Projdeme se po nábřeží řeky Arno, zavítáme do podloubí starého města a budeme mít možnost neodolat svodům bezpočtu kaváren a restaurací. Večeře a nocleh. 

4. den: Snídaně. Výlet na LEVANTSKOU RIVIÉRU v zátoce Tigullio – SANTA MARGHERITA – letovisko ve stylu Francouzské riviéry s působivým parkem, promenádou a barokním kostelem i pláží. Lodní výlet do PORTOFINA – jednoho z nejmalebnějších italských městeček, letovisko celebrit s jachetním přístavem, barevnými rybářskými domy a exotickou vegetací. Výlet pokračuje plavbou do romantické zátoky, kterou korunuje tisíc let starý klášter SAN FRUTTUOSO. Možnost koupání na oblázkové pláži v moři, na jehož dně se nachází socha Krista. Návrat na večeři a nocleh. 

5. den: Snídaně. Celodenní fakultativní výlet na největší toskánský ostrov ELBA. Přejezd do přístavu Piombino a plavba na ostrov. Vyhlídková jízda podél jeho severního pobřeží, které lemují útesy a plážičky ve stínu borovic. MARCIANA ALTA – prohlídka středověké ostrovní metropole, která doslova visí 400 metrů nad mořem nebo výjezd lanovkou na nejvyšší horu ostrova – MONTE CAPANNE (1.018 m) s panoramatickým výhledem po ostrově i Toskánském souostroví (za dobré viditelnosti ostrov Monte Christo i Korsika). Odpoledne koupání na vyhlášené písečné pláži PROCCHIO. Na závěr přejedeme do souostrovní metropole PORTOFERRAIO a vydáme se po stopách Napoleona Bonaparte – pevnosti, Villa Mullini (Napoleonova rezidence, které ukrývá jeho knihovnu, repliku polního lůžka i pracovního stolu), Napoleonův kostel Miserocordia, jachetní přístav, barevné domy. Večer plavba zpět na pevninu a návrat na hotel na večeři a nocleh. 

6. den: Po snídani přejezd do druhého největšího ligurského města LA SPEZIA, zastavíme se na vyhlášené promenádě a pak zamíříme za celodenním programem na jednom z nejkrásnějších úseků italského pobřeží. Nejdříve se vydáme na lodní výlet zátokou GOLFO DEI POETI s jedním z největších italských vojenských přístavů. Když doplujeme k ostrovu Palmaria, otevře se nám pohled na malebné historické městečko PORTOVENERE., které leží na rozhraní Tyrhénského a Ligurského moře. Projdeme se jeho uličkami pod vysokými barevnými domy, ukážeme si jeho hradby i městskou citadelu, ochutnáme pesto a zastavíme se na útesu, kde na místě dnešního kostela v antice stával Venušin chrám. Výlet pak bude pokračovat plavbou podél NP CINQUE TERRE, kde se mezi skalami, visutými zahradami a vinicemi nachází pět městeček, jež jsou oprávněně na seznamu památek UNESCO. Postupně projedeme kolem Riomaggiore, Manaroly, Corniglie, Vernazzy až do Monterossa. Tady se budeme koupat na oblázkové pláži. Vpodvečer pak zamíříme do uliček VERNAZZY a RIOMAGGIORE. Jejich prohlídka patří k tomu nejlepšímu, co severozápadní Itálie může nabídnout. Posezení na zmrzlině, vínu, jiné gastronomické dobrotě. Ve večerních hodinách odjezd.

7. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách. 

 

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz