Branislav Gregorec & Josef Křikava | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • 28. rok specialistou nejen na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • nové a špičkově vybavené autokary
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
ŘECKO - země slunce a historie

Velký okruh zemí bohů s odpočinkem u moře


od 13 990 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Návštěva Řecka a míst, která jsou spojena se vznikem evropské kultury, byla vždy cílem vzdělaných lidí. Řecké báje, historické příběhy, poklady filozofie, poezie, dramatu, architektury a umění jsou sice staré mnoho století, ale každého z nás dokáží oslovit. Uvědomíme si to teprve tehdy, když staneme na vrcholku athénské Akropole, v tajemných Delfách či starobylých Mykénách, jak je známe z Homérových eposů. Program zájezdu, který vám nabízíme, je sestaven tak, aby účastníkům umožnil poznat historii, současnost a přírodní krásy Řecka.

Č. zájezdu

Termín

Cena

Cena FIRST MINUTE

do 30.04. 2020

91870

10.09. - 21.09.

2020

14. 490 13. 990

Nejpříznivější termín na počasí pro poznávací zájezd v Řecku

Při zakoupení zájezdu do 30.04. 2020 sleva 500,- Kč/osoba

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 2x zámořský trajekt, 7x ubytování v ***hotelu s polopenzí, přístavní poplatky, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Doporučujeme fakultativně: Lůžko v kajutě na lodi 1.900 Kč/os. – obousměrná (jedná se o velice pěkné klimatizované čtyřlůžkové kajuty s vlastním příslušenstvím – WC, sprcha vč. ručníků).

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Praha (cca 18.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Přejezd přes Rakousko do Itálie.

2. den: Příjezd do přístavu Ancona v Itálii, noční trajekt přes Jaderské moře do Řecka.

3. den: Vranních hodinách vylodění na řeckém území v přístavu Igumenitsa. Přejezd přes pohoří Pindos doMETEORY – mohutného komplexu skalních věží, vystupujících zroviny, na jejichž vrcholcích se nachází velké množství klášterů, dříve přístupných jen visutými žebříky. Možnost návštěvy některých z klášterů. Ubytování v hotelu u moře v Kamene Vourle, koupání. Večeře a nocleh.

4. den: Snídaně. Volný den u moře v Kamené Vourle. Přímořské lázeňské letovisko, ideální místo zvoucí k odpočinku na vyhřátých plážích, k procházkám a posezení nad dobrým jídlem a pitím za příznivé ceny, či k večerním procházkám na oživlé promenádě. Večeře a nocleh.

5. den: Snídaně. Zastávka v THERMOPYLECH – místo slavné bitvy, kde byl po zradě zabit Peršany Leonidas s 300 Sparťany. Zde najdete slavný epigram: „Běž, poutníče, a zvěstuj Lakadaimonským, že mi tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám“. DELFY – nejslavnější věštírna a střed starověkého světa. Archeologický areál se rozprostírá v úchvatné poloze na úpatí Parnasu, hory múz. Uprostřed Delf se dodnes tyčí sloupy Apollonova chrámu, v němž věštila Pýthie, a určovala tak chod antických dějin. Ve starověkém divadle se hrály premiéry řeckých dramat, na stadiónu se jednou za čtyři roky pořádaly slavné pýthijské hry. Muzeum vDelfách ukrývá cenné sbírky, které mapují slávu a moc věštírny. Večeře v hotelu v centru Athén a nocleh. (Možnost individuální procházky večerním městem.)

6. den: Snídaně. ATHÉNY. Celodenní prohlídka města, které se pyšní především monumentální a opěvovanou Akropolí, jejíž minulost sahá až do mykénských dob. Hlavní město Řecka má co nabídnout. Archeologické muzeum, Areův pahorek – dřívější historické sídlo nejvyššího soudu Athén, za zmínku stojí Dionýsovo divadlo nebo čtvrť Agora s kolosální sochou Apollona. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.

7. den: Snídaně. Malý okruh – PELOPONÉS. Zastávka v KORINTU, kde uvidíme zbytky Apollonova chrámu a světoznámý průplav až 80 metrů hluboký. Odtud se vypravíme do zachovalého amfiteátru a antických lázní v EPIDAURU, jednoho z nejlépe dochovaných divadel s jedinečnou akustikou asoučasně nejslavnější kultovní místo boha zdraví Asklépia. Návštěva největších archeologických nalezišť vMYKÉNÁCH, kde se seznámíte s kyklopskými kruhovými hradbami, Atreovou pokladnicí, Lví branou, hradem a královskými hroby. Ubytování v hotelu v letovisku Tolo. Možnost koupání a večerního posezení v tavernách stypickou řeckou atmosférou. Večeře a nocleh.

8. den: Snídaně. Volný den u moře v Tolu. Malebné přímořské letovisko poskytující vše, co si srdce návštěvníka může přát pláže,vodní sporty, taverny, obchůdky, procházky po promenádě, nádherné výhledy. Možnost oběda v tradiční rybí taverně. Večeře a nocleh.

9. den: Snídaně. Návštěva centra NAUPLIONU, prvního hlavního města Řecka, nad kterými se tyčí Akronauplia, Palamidi. Průjezd SPARTOU, která je bohužel jen chabou připomínkou slavné velmoci, která měla nejlépe vycvičenou armádu starověkého světa. Jejím zosobněním je král Leonidas, který statečně hájil Řecko při invazi Peršanů, na jehož impozantní sochu se podíváme. Návštěva MYSTRY, metropole středověkého Peloponésu, sídelního města byzantských princů. Prohlídka freskami vyzdobených byzantských kostelů, jež jsou na seznamu památek UNESCO. Večeře a nocleh v Olympii.

10. den: Snídaně. Prohlídka areálu starověké OLYMPIE. Prohlídka posvátného okrsku, který byl od roku 776 př. n. l. dějištěm sportovních her, jichž se účastnili reprezentanti ze všech koutů řeckého světa. Moderní olympiády se hlásí k odkazu antických her, o čemž vypovídá olympijský oheň, který se tu zapaluje. Hry se pořádaly na počest boha Dia, jehož chrám hostil gigantickou sochu, jeden ze sedmi divů starověkého světa. V areálu se nachází antický Héřin chrám i muzeum, které ukrývají cenné sochy a předměty z dob starověku. V odpoledních hodinách odjezd do přístavního města PATRA – nalodění na trajekt, plavba po Jadranu do Itálie.

11. den: Vylodění v italském přístavu Ancona a jízda přes Itálii a Rakousko.

12. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+ detail Pojištění CK, UNIQA, pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo: 1357509118 Seznam pojištěných CK: zde
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz