Branislav Gregorec & Josef Křikava | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • 28. rok specialistou nejen na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • nové a špičkově vybavené autokary
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
JULSKÉ ALPY & Triglavský národní park

Bled, Škocjan, Postojna jama, Lipica

Za přírodními skvosty Slovinska - Slovinský kras

 


od 5 290 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Na tomto zájezdu si budete moci vychutnat nejkrásnější scenerie Julských Alp, podíváte se do Slovinského krasu a navíc spojíte poznání krás hor. Nechte se okouzlit krásnou přírodou ve stále zeleném Slovinsku.  


Č. zájezdu

Termín

Cena

91530

13.05. - 17.05.

2020

5. 290

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 2x ubytování v ***hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Praha (cca 22.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň (možnost přistoupit na trase po dohodě s CK). Dále přes Rakousko do Slovinska.

2. den: Ráno příjezd do oblasti TRIGLAVSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU. Perla Julských Alp – BLED, nejznámější slovinské letovisko. Prohlídka hradu s překrásnou vyhlídkou na Bledské jezero a Julské Alpy. VINTGAR – procházka soutěskou, která je jednou z nejvýznamnějších turistických atrakcí Slovinska. BOHIŇSKÉ JEZERO – jedno z nejkrásnějších jezer v Julských Alpách, obklopené kulisou hor. Výjezd lanovkou na horu VOGEL s výhledem na TRIGLAV. Vodopád SAVICA – nenáročný výstup ke známému vodopádu. V podvečer dojezd do hotelu na ubytování. Večeře a nocleh.

3. den: Snídaně. Odjezd na prohlídku POSTOJENSKÝCH JESKYNÍ. Návštěva nejkrásnější a nejnavštěvovanější krápníkové jeskyně v Evropě. Jízda podzemním vláčkem jeskyní a pěší procházka mezi nesčetným množstvím krápníků, jimž dominuje přes deset metrů vysoký krápník Brilliant. PREDJAMSKY GRAD – nejznámější slovinský hrad, impozantní sídlo loupeživého rytíře Erazma Predjamského. Přejezd na ŠKOCJAN – ohromující podívaná pod zemí. Největší podzemní kaňon na světě, který je zapsán na seznamu UNESCO. Na prohlídkové trase se prochází v závratných výškách nad ponorným tokem jménem Reka, jehož hučení se ozývá z temných soutěsek. Krápníkové paláce se střídají s kaňony sevřenými příkrými srázy. Ve večerních hodinách dojezd na ubytování, večeře a nocleh.

4. den: Snídaně. Zastávka v obci LIPICA na prohlídku tamního hřebčína s bílými „lipicány“. Tento chov byl založen za Rakouska-Uherska a je tradován dodnes. Po exkurzi návrat do Triglavského národního parku po Vipavské vinné cestě a údolím řeky SOČA do horského střediska KOBARID. Nenáročná procházka od Napoleonova mostu s vyhlídkou na Soču k tajemnému vodopádu KOZJAK. Zastávka v obci TRENTA na návštěvu informačního střediska Triglavského národního parku. Z tohoto místa je fascinující výhled na horu Triglav. Cesta až pod nejvýše položený slovinský průsmyk VRŠIČ. Krátká turistika k pramenům řeky Soči – jednomu z nejkrásnějších pramenů v Alpách, který je tvořen mohutnou vyvěračkou z několika desítek metrů hluboké tůně. Odjezd přes Passo Predel do Itálie. Noční průjezd Rakouskem.

5. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+ detail Pojištění CK, UNIQA, pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo: 1357509118 Seznam pojištěných CK: zde
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz