Branislav Gregorec & Josef Křikava | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • 28. rok specialistou nejen na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • nové a špičkově vybavené autokary
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
SKOTSKO

Hadrianův val, Edinburgh, Loch Ness, Ben Nevis, Stirling


od 11 990 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Během putování Skotskem budete mít možnost poznat zemi a její nejznámější symboly – sukně z vlněné kostkované látky zvané tartan, hudební nástroj dudy a skotské vrchoviny „Higlands“. A nezapomeňme na živou vodu na šest písmen whisky, s jejíž výrobní procedurou se seznámítev pravé palírně. Mimo to se seznámíte s univerzitním městem Cambridge, perlou severní Anglie Yorkem a téměř celý den strávíte i v samotném srdci Velké Británie – Londýně. Čekají Vás nezapomenutelné zážitky a možná i příšera Nessie v jezeře Loch Ness, kdo ví?

Č. zájezdu

Termín

Cena

91090

21.07. - 28.07.

2020

11. 990

91100

01.08. - 08.08.

2020

11. 990

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 6x ubytování (1x v hotelu Premiere Classe ve Francii, 2x v hotelu Ibis Budget v Anglii a 3x v hotelu Ibis Budget ve Skotsku), 3x snídani v hotelu ve Skotsku, 3x večeři v hotelu ve Skotsku, trajekt přes kanál La Manche a zpět (př. Eurotunel), kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 6x ubytování (1x
v hotelu Premiere Classe ve Francii, 2x v hotelu Ibis Budget v Anglii a 3x v hotelu Ibis
Budget ve Skotsku), 3x snídani v hotelu ve Skotsku, trajekt přes kanál La Manche a zpět
(př. Eurotunel), kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v ranních hodinách po trase Praha (cca 06.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Dále přes SRN a Belgii do Francie na nocleh.

2. den: Ranní přejezd kanálu La Manche na ostrovy. Prohlídka historické CAMBRIDGE – jednoho z nejprestižnějších univerzitních měst s Královskou kolejí a kaplí, nejkrásnější pozdně gotickou stavbou Anglie a desítkami dalších středověkých kolejí a kostelíků. PETERBOROUGH – prohlídka exteriéru katedrály – dílo vrcholné anglické gotiky. Ve večerních hodinách ubytování a nocleh.

3. den: V ranních hodinách odjezd do Skotska. Zastávka u zbytků HADRIÁNOVA VALU postaveného Římany ve 2. století. Zastávka na anglicko-skotském pomezí s panoramatickou vyhlídkou na okolní krajinu. JEDBURG – staré římské město – vstupní brána do Skotska, s architektonicky působivou zříceninou opatství JEDBURG ABBEY. EDINBURGH – prohlídka jednoho z nejkrásněji položených měst světa. Prohlídka hradu s expozicí korunovačních klenotů skotských králů, procházka ulicí zvanou „Královská míle“, která je lemována středověkými domy. Návštěva katedrály St. Giles. Reprezentativní třída Princess Street s památníkem národního buditele Waltera Scotta. Přejezd na ubytování do oblasti Glasgowa ve Skotsku (3 noclehy s polopenzí na jednom místě).

4. den: Snídaně. Celodenní výlet do skotské vysočiny k jezeru LOCH NESS. Nejprve se zastavíme v „hlavním městě skotské Vysočiny“ INVERNESS – procházka kolem řeky Ness ke katedrále sv. Ondřeje. DRUMNADROCHIT – zastávka v turistické vesničce, známé expozicí lochnesky. URQUHART CASTLE – zřícenina strategicky významného hradu na břehu jezera s vyhlídkou. FORT AUGUSTUS – zastávka u soustavy zdymadel Kaledonského kanálu. Možnost vyhlídkové projíždky lodí po jezeře Loch Ness, při které se zkoumá dno jezera a hledá Lochnesská příšera. Cesta údolím Great Glen kolem jezer Loch Oichy a Loch Lochy. Commando Memorial s vyhlídkou na BEN NEVIS – nejvyšší vrchol Británie. Návrat do hotelu údolím Glen Coe kolem krajiny národního parku The TROSSACHS – kraj majestátních hor a křišťálových jezer. Návrat na večeři a nocleh.

5. den: Snídaně. Odjezd domalebného městečka PITLOCHRY, které učarovalo i královně Viktorii. Exkurze do tradiční palírny whisky, spojená s ochutnávkou amožností nákupu. Návštěva unikátní výrobny šperků z vřesu. BLAIR CASTLE – sídlo vévodů z Atholu, kteří jako jediní vlastní soukromou armádu. DUNKELD – prohlídka katedrály, jejíž počátky sahají do 6. století. Návrat do hotelu cestou přes záliv řeky Forth a most FORTH BRIDGE, ze kterého je úžasný pohled na zátoku a železniční most, majestátní Forth Bridge, který oslavil v roce 1990 sté narozeniny a v roce 2015 byl zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Návrat na večeři a nocleh.

6. den: Snídaně. Královský STIRLING se sídlem Stuartovců. Prohlídka hradu, který sehrál klíčovou roli v historii skotského království a který se tyčí nad řekou Forth, s vyhlídkou na legendární most, kde národní hrdina W. Wallece porazil anglickou armádu. Zastávka u FALKIRK WHEEL – mohutného zdymadla (otočný výtah pro lodě), sloužícího na překonávání výškových rozdílů 24m kanálu spojujícího města Glasgow a Edinburgh s Atlantským oceánem. Jedná se o velice dobře architektonicky ztvárněný technický šperk, který se stal lákadlem pro turisty. Zastávka v GRETNA GREEN. Návštěva kovárny proslulé pořádáním tradičních skotských svateb známých například z francouzsko-britského filmu „Poslední prázdniny“. V odpoledních hodinách odjezd do Anglie do oblasti Birminghamu na nocleh.

7. den: Přejezd do hlavního města Velké Británie: LONDÝN – WESTMINSTER – procházka nejkrásnější londýnskou čtvrtí – Parlament, Westminsterské opatství, Whitehall, Downing Street – s domem č. 10, jenž je sídlem ministerského předsedy. Buckinghamský palác – sídlo královny – možnost zhlédnout střídání stráží, Trafalgarské náměstí, Piccadilly Circus, Soho ačínská čtvrť. Pro náročné, volno k návštěvě muzeí – Národní galerie, Britské muzeum nebo Covent Garden, případně vlastní program. Na závěr prohlídky Londýna vyhlídková plavba po řece Temži, případně projížďka nejstarším metrem na světě. Ve večerních hodinách odjezd z Londýna do Doveru na noční trajekt.

8. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách. 

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+ detail Pojištění CK, UNIQA, pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo: 1357509118 Seznam pojištěných CK: zde
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz