Branislav Gregorec & Josef Křikava | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • 28. rok specialistou nejen na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • nové a špičkově vybavené autokary
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..Neapolský záliv a ostrovy "Santa Lucia"

Ischia s termálními prameny, ostrov Capri,

Neapol, Sorrento, riviéra Amalfi

 


od 6 990 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

 

Č. zájezdu

Termín

Cena

91588

25.10. - 30.10.

2018

6. 990

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 3x ubytování v ***hotelu s polopenzí, jízdenku vlakem Sorrento - Torre del Greco, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách po trase Praha (cca 12.00 hodin) – Beroun - Rokycany – Plzeň. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK). Dále přes SRN a Rakousko do Itálie.

2. den: V ranních hodinách příjezd do SORRENTA – město na skalní terase s útesy kolmo spadajícími
do moře, úzkými uličkami plnými zajímavých obchůdků. Z přístavu odplutí lodí na celodenní
výlet na ostrov CAPRI, jeden z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších ostrovů v Tyrhénském moři,
možnost okružní plavby kolem ostrova a návštěva Modré jeskyně, místní dopravou do městečka
ANACAPRI s vilou švédského spisovatele Axela Muntheho a krásnými vyhlídkami. Přejezd
do městečka CAPRI – návštěva Augustových zahrad. Návrat lodí na pevninu. Odjezd do hotelu,
večeře, ubytování a nocleh.

2. den: V ranních hodinách příjezd do Neapole. Z přístavu odplutí lodí na celodenní výlet na ostrov CAPRI, který je jeden z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších ostrovů v Tyrhenském moři. Možnost okružní plavby kolem ostrova a návštěva Modré jeskyně. Místní dopravou přejezd do městečka ANACAPRI s vilou švédského spisovatele Axela Muntheho a krásnými vyhlídkami. Přejezd do městečka CAPRI na návštěvu Augustových zahrad. Návrat lodí na pevninu do SORRENTA – město s úzkými uličkami plnými zajímavých obchůdků na skalní terase s útesy spadajícími kolmo do moře. Odjezd pobřežním vlakem do oblasti Torre de Grecco. Večer ubytování v hotelu, večeře a nocleh. 

3. den: Snídaně. Výket na VESUV, jenž je jednou z nejznámějších sopek v Evropě a zsdvihá se nad neapolským zálivem do výšky 1 281 metrů - procházka okolo kráteru sopky, panoramatický výhled Prohlídka antického města POMPEJÍ, jež bylo zničeno výbuchem Vesuvu v roce 79. V době erupce se město rozprostíralo na 66 hektarech. Celkem byly odkryty tři pětiny města,na 900 domů, které představují nejlepší ukázku každodenního života v době před 2000 lety. V odpoledních hodinách přejezd do hlavního města Kampánie – NEAPOLE. Procházka starým městem – Santa Lucia, Piazza del Plebiscito s bývalým královským palácem, kostel sv. Františka z Paoly, opera San Carlo, Nový hrad. V podvečer návrat na večeři a nocleh.

4. den: Po snídani krátký přejezd do SALERNA, které je druhým největším městem Kampánie – sídlo provincie, procházka po palmové promenádě a návštěva katedrály sv. Matouše, v níž jsou uloženy ostatky evangelisty Matouše. Výlet lodí podél „Božského“ pobřeží s kolmými útesy a terasovitými vinicemi, které jsou zapsány na seznamu UNESCO. Prohlídka malebného městečka AMALFI, které bylo před tisíci lety mocnou námořní republikou a jehož znak je dodnes na vlajkách italských lodí. Prohlídka normanské katedrály sv. Ondřeje, která ukrývá relikvie jednoho z apoštolů, návštěva tradiční výrobny papíru. Možnost procházky ke „Dračímu kaňonu“ ve vesnici Atrani – výlet bárkou do Smaragdové jeskyně nebo koupání na městské pláži. Návrat na večeři a nocleh.

5. den: Snídaně. Ráno zastávka v přístavním městě POZZUOLI, rodišti Sophie Lorenové. Prohlídka antického erapea. Celodenní výlet lodí na termální ostrov ISCHIA. Plavba kolem nejmladší hory v Evropě - MONTE NUOVO a největšího přístavu antického Říma v MISENU. Připlutí do přístavu ve vulkanickém kráteru ISCHIA PORTO. Pro zájemce okruh místním autobusem po ostrově se zastávkami na zajímavých místech, jako jsou městečka FONTANA, SANT ANGELO nebo CASA MICIOLI. Zastávka u vulkanického mořského hřibu v LACCO AMENU a možnost koupání v letovisku. Večer přeplutí na pevninu a odjezd. 

6. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách. 

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+ detail Pojištění CK, UNIQA, pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo: 1357509118 Seznam pojištěných CK: zde
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz