CK INTER ZBIROH, s.r.o. | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • specialista na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
SICÍLIE - ostrov boha slunce

V dávných dobách popsal básník Homér Sicílii jako ostrov boha Slunce, obývaný nymfami a stády, která nikdy nevymizí. S knihou řeckých bájí se proto vydáme do světa mýtů starých Řeků. Zažijete plavbu v blízkosti hrůzostrašných příšer Scylly a Charybdy, budete putovat ve šlépějích božského siláka Herakla, možná zaslechnete volání smolařského dobrodruha Odyssea. Ocitnete se na teritoriu obřích Kyklopů a v Syrakusách si připomenete báji o Damoklovi a jeho meči. Až opadne opar legendy, objeví se před Vámi obrysy činných sopek a mořských útesů. Velmi rychle poznáte, že Sicílie není jen kolébkou mafie, ale světem, jenž můžeme spojit s takovými historickými osobnostmi, jako byli dramatik Aischylos, vojevůdce Gelón, fyzik Archimedes, světice Lucie nebo štaufský císař Fridrich II. Trasa zájezdu Vás povede po časové přímce jihoitalských dějin, od zachovalých řeckých chrámů přes nejstarší antické divadlo, největší obětní oltář na světě, jedinečné maurské kostelíky, středověké mořské pevnosti až po barokní paláce španělských vládců.


Č. zájezdu

Termín

Cena

Cena FIRST MINUTE

do 30.04. 2021

91681

25.09. - 03.10.

2021

12. 990 12. 490

PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.04. 2021 SLEVA 500,- Kč/osoba

LŮŽKO V KAJUTĚ PŘI PLAVBĚ NA SICÍLII V CENĚ ZÁJEZDU   

ZÁJEZD S TRANZITNÍM UBYTOVÁNÍM   

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, trajekt na Sicílii a zpět (Neapol – Palermo a zpět přes Messinskou úžinu), 6x ubytování ( 5x v *** hotelu s polopenzí, 1x ubytování v kajutách na trajektu na Sicílii), kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, trajekt na Sicílii
a zpět (Neapol – Palermo a zpět přes Messinskou úžinu), 5x ubytování ( 4x v *** hotelu
s polopenzí, 1x ubytování v kajutách na trajektu na Sicílii), kompletní „Cestovní pojištění“,
pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Praha (cca 18.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Cesta přes Rakousko do Itálie.

2. den: V odpoledních hodinách příjezd do jižní Itálie do přístavního města Neapole. V případě časové rezervy prohlídka města. Nalodění na trajekt, ubytování v kajutách a noční plavba na Sicílii.

3. den: V ranních hodinách vylodění na Sicílii. Nechme hned své kroky vést do PALERMA – hlavního města ležícího na úbočí Monte Pelegrino, v jakémsi přírodním amfiteátru zvaném Conca d‘Oro (Zlatá mušle). Nádhernou polohu navíc umocňuje přístav a město samotné. Okouzlí Vás zašlá krása jeho zákoutí, orientální atmosféra tržišť a uliček i velkolepost paláců, kostelů a katedrály. Získá si Vás ojedinělá směsice arabských a evropských vlivů, směsice architektury od islámské přes normanskou a barokní až k secesní moderně. Poté se společně projdeme malebným městečkem MONREALE, v jehož středu na nás čeká jedinečnými mozaikami vyšňořený dóm a k němu přilehlý benediktinský klášter založený počátkem 12. století. Oba náleží k nejvýznamnějším normanským památkám Sicílie. Odjezd na večeři do hotelu a nocleh.

4. den: Snídaně. Dopoledne si prohlédneme bývalé fénické město ERICE balancující na 700 m vysoké skále nad provincií Trapani. V minulosti bylo centrem kultu bohyně plodnosti Venus Erycina. Její chrám stával na místě dodnes dochovaného normanského hradu za veřejnými zahradami Villy Balio. Dnes však v celém městě ze všech koutů dýchá středověk. Z teras Erice se otvírají výhledy na Egadské ostrovy. Přejezd na jižní pobřeží ostrova za jedinečnými antickými památkami v AGRIGENTU. Moderní město se rozprostírá v místech, kde dříve stál Akragas, jedno z předních měst starověkého řeckého světa. Nás bude nejvíce zajímat ÚDOLÍ CHRÁMŮ s nejzachovalejší, ale i největší antickou řeckou svatyní. Cesta mytickou krajinou centrální Sicílie k Jónskému moři. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh. (3x na jednom místě).

5. den: Snídaně. Vydáme se na jižní pobřeží Sicílie a navštívíme unikátní barokní městečko NOTO, které bylo postaveno na zelené louce nejlepšími architekty na přelomu 17. a 18. století. Prohlédneme si impozantní katedrálu svatého Corrada, honosné šlechtické paláce a kláštery. Posedíme v cukrárně a ochutnáme sicilskou specialitu cassatu. K nejvýznamnějším a podle římského konzula Cicera také k nejkrásnějším řeckým městům 5.–3. století před Kristem náležely SYRAKUSY, které byly před 2 400 lety největším městem na světě. Jde o rodiště jednoho z nejvýznamnějších středověkých vědců a vynálezců – Archimeda. Perlou starého centra je ohromující dóm. Barokní průčelí zakrývá starověký chrám bohyně Athény. Nedaleko se nacházející ruiny Apollonova chrámu, nejstarší dórské svatyně na Sicílii a mnoho dalších významných pamětihodností. Pojďte s námi poznávat to nejzajímavější. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.

6. den: Snídaně. Už je na čase si alespoň na chvilku odpočinout od ruchu měst a náročnosti muzeí a galerií. Vyjeďme tedy na nejvyšší horu Sicílie, sopku ETNU. Při procházce krajinou s rozeklanými lávovými útvary a bočními krátery se budete cítit jako na Měsíci. Majestátnost sopky Etny vynikne při pohledu z města TAORMINA. Okouzlující městečko je situováno na terase nad mořem a na mnohé své návštěvníky působí jako „okno do moderního světa“. Návštěvníkům nabízí rozmanité požitky – bezpočet restaurací a hotelů i písečné pláže hluboko pod terasami. Nejvěhlasnější zdejší památkou je římské divadlo. Návrat do hotelu na večeři a  nocleh.

7. den: Snídaně. Dnes čeká zájemce výlet lodí z města MILAZZO na LIPARSKÉ OSTROVY, které jsou známé svou sopečnou aktivitou. Kráter na ostrově VULCANO doutná a je cítit po síře. Kdo na něj vystoupí, je odměněn fantastickým rozhledem po celém souostroví. Místní půda je prosycena podzemními plyny. Tam, kde vyvěrají na povrch, vzniklo sirné bahenní jezírko. Koupel v něm má blahodárné účinky. Osvěžení můžeme najít na černé či bílé sopečné pláži. Ještě však nesmíme opomenout výlet bárkou kolem vulkanických skalních útvarů a návštěvu starobylého města LIPARI – přístavního a obchodního centra ostrova Lipari a celého souostroví, města s akropolí a barokními kostely. Tady se projdeme pitoreskními uličkami a ochutnáme kapary i sladké víno malvasie. Po návratu na Sicílii přejedeme do přístavu MESSINA a ještě za světla se budeme plavit mytickým průlivem mezi pevninskou Itálií a Sicílií, mezi Tyrhénským a Jónským mořem, mezi bájnými příšerami Skyllou a Charybdou. Vylodění v přístavu Villa San Giovanni. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh v oblasti severní Kalábrie.

8. den: Snídaně. V dopoledních hodinách uvolnění pokojů. Volno a odpočinek u Tyrhénského moře v západní Kalábrii. Odpoledne odjezd. Cesta přes devatero hor jižní části Apeninského poloostrova, od dolomitem tvarovaného masívu Monte Pollino, přes zalesněné Lukánské Apeniny až po vulkanický Vesuv.

9. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz