Branislav Gregorec & Josef Křikava | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • 28. rok specialistou nejen na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • nové a špičkově vybavené autokary
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..SICÍLIE - ostrov boha slunce

V dávných dobách popsal básník Homér Sicílii jako ostrov boha Slunce, obývaný nymfami a stády, která nikdy nevymizí. S knihou řeckých bájí se proto vydáme do světa mýtů starých Řeků. Zažijete plavbu v blízkosti hrůzostrašných příšer Scylly a Charybdy, budete putovat ve šlépějích božského siláka Herakla, možná zaslechnete volání smolařského dobrodruha Odyssea. Ocitnete se na teritoriu obřích Kyklopů a v Syrakusách si připomenete báji o Damoklovi a jeho meči. Až opadne opar legendy, objeví se před Vámi obrysy činných sopek a mořských útesů. Velmi rychle poznáte, že Sicílie není jen kolébkou mafie, ale světem, jenž můžeme spojit s takovými historickými osobnostmi, jako byli dramatik Aischylos, vojevůdce Gelón, fyzik Archimedes, světice Lucie nebo štaufský císař Fridrich II. Trasa zájezdu Vás povede po časové přímce jihoitalských dějin, od zachovalých řeckých chrámů přes nejstarší antické divadlo, největší obětní oltář na světě, jedinečné maurské kostelíky, středověké mořské pevnosti až po barokní paláce španělských vládců.


Č. zájezdu

Termín

Cena

Cena FIRST MINUTE

do 30.04. 2018

91688

13.10. - 21.10.

2018

12. 990 12. 490

PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.04. 2018 SLEVA 500,- Kč/osoba

LŮŽKO V KAJUTĚ PŘI PLAVBĚ NA SICÍLII V CENĚ ZÁJEZDU   

NOVĚ: ZÁJEZD S TRANZITNÍM UBYTOVÁNÍM   

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, trajekt na Sicílii a zpět (Neapol – Palermo a zpět přes Messinskou úžinu), 6x ubytování ( 5x v *** hotelu s polopenzí, 1x ubytování v kajutách na trajektu na Sicílii), kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, trajekt na Sicílii
a zpět (Neapol – Palermo a zpět přes Messinskou úžinu), 5x ubytování ( 4x v *** hotelu
s polopenzí, 1x ubytování v kajutách na trajektu na Sicílii), kompletní „Cestovní pojištění“,
pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Praha (cca 19.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Cesta přes Rakousko do Itálie.

2. den: V odpoledních hodinách příjezd do jižní Itálie do přístavního města Neapole. V případě časové rezervy prohlídka města. Nalodění na trajekt, ubytování v kajutách a noční plavba na Sicílii.

3. den: V ranních hodinách vylodění na Sicílii. Nechme hned své kroky vést do PALERMA – hlavního města ležícího na úbočí Monte Pelegrino, v jakémsi přírodním amfiteátru zvaném Conca d‘Oro (Zlatá mušle). Nádhernou polohu navíc umocňuje přístav a město samotné. Okouzlí Vás zašlá krása jeho zákoutí, orientální atmosféra tržišť a uliček i velkolepost paláců, kostelů a katedrály. Okouzlí Vás ojedinělá směsice arabských a evropských vlivů, směsice architektury od islámské přes normanskou a barokní až k secesní moderně. Poté se společně projdeme malebným městečkem MONREALE, v jehož středu na nás čeká jedinečnými mozaikami vyšňořený dóm a k němu přilehlý benediktinský klášter založený počátkem 12. století. Oba náleží k nejvýznamnějším normanským památkám Sicílie. Odjezd na večeři do hotelu a nocleh.

4. den: Snídaně. Prohlédneme si bývalé fénické město ERICE balancující na 700 m vysoké skále nad provincií Trapani. V minulosti bylo centrem kultu bohyně plodnosti Venus Erycina. Její chrám stával na místě dodnes dochovaného normanského hradu za veřejnými zahradami Villy Balio. Dnes však v celém městě ze všech koutů dýchá středověk. A potom sjedeme do SEGESTY. Podle pověsti zde původní osadu založili potomci obyvatel starověké Troje, kteří zde začali budovat chrám kolosálních rozměrů. Ten sice zůstal nakonec nedokončen, ale i tak jsou zříceniny antické svatyně malebně zasazené v pěkné krajině jedním z nejlákavějších cílů ostrova. Antiku potkáme ale hlavně v AGRIGENTU. Moderní město se rozprostírá v místech, kde dříve stál Akragas, jedno z předních měst antického světa. Nás však budou nejvíce zajímat významné památky řecké kolonizace, ÚDOLÍ CHRÁMŮ s nejzachovalejší, ale i největší starověkou řeckou svatyní. Odjezd do hotelu na večeři a nocleh.

5. den: Snídaně. Cesta na jižní pobřeží Sicílie a navštívíme unikátní barokní městečko NOTO, které bylo postaveno na zelené louce nejlepšími architekty na přelomu 17. – 18. století. Prohlédneme si impozantní katedrálu svatého Corrada, honosné šlechtické paláce a kláštery. Posedíme v cukrárně a ochutnáme sicilskou specialitu cassatu. K nejvýznamnějším a podle římského konzula Cicera také k nejkrásnějším řeckým městům 5. – 3. století před Kristem náležely SYRAKUSY, které byly před 2 400 lety největším městem na světě a podle římského Cicerona patřily k nejkrásnějším metropolím. Rodiště jednoho z nejvýznamnějších středověkých vědců a vynálezců – Archimeda. Perlou starého centra je ohromující dóm. Barokní průčelí zakrývá starověký chrám bohyně Athény. Nedaleko se nacházejí ruiny Appolonova chrámu, nejstarší dórské svatyně na Sicílii a mnoho dalších významných pamětihodností. Pojďte s námi poznávat to nejzajímavější. Večeře v hotelu a nocleh.

6. den: Snídaně. Už je načase si alespoň na chvilku odpočinout od ruchu měst a náročnosti muzeí a galerií. Vyjeďme tedy na nejvyšší horu Sicílie, sopku ETNU. Při procházce krajinou s rozeklanými lávovými útvary a bočními krátery si budete připadat jako na Měsíci. Majestátnost sopky Etny vynikne při pohledu z města TAORMINA – okouzlující městečko je situováno na terase nad mořem a na mnohé své návštěvníky působí jako „okno do moderního světa“. Návštěvníkům nabízí rozmanité požitky – bezpočet restaurací a hotelů i písečné pláže hluboko dole. Nejvěhlasnější zdejší památkou je římské divadlo. Večeře v hotelu, nocleh.

7. den: Snídaně. Dnes čeká zájemce výlet lodí z města MILAZZO na LIPARSKÉ OSTROVY, které jsou známé svou sopečnou aktivitou. Kráter na ostrově VULCANO doutná a je cítit po síře. Kdo na něj vystoupí, je odměněn fantastickým rozhledem po celém souostroví. Místní půda je prosycena podzemními plyny. Tam, kde vyvěrají na povrch, vzniklo sirné bahenní jezírko. Koupel v něm má blahodárné účinky. Osvěžení můžeme najít na černé či bílé sopečné pláži. Ještě však nesmíme opomenout výlet bárkou kolem vulkanických skalních útvarů a návštěvu starobylého města LIPARI – přístavního a obchodního centra ostrova Lipari a celého souostroví, města s akropolí a barokními kostely. Tady se projdeme pitoreskními uličkami a ochutnáme kapary i sladké víno malvasie. Po návratu na Sicílii přejedeme do přístavu MESSINA a ještě za světla se budeme plavit mytickým průlivem mezi pevninskou Itálií a Sicílií, mezi Tyrhénským a Jónským mořem, mezi bájnými příšerami Skyllou a Charybdou. Vylodění v přístavu Villa San Giovanni. Ubytování v hotelu , večeře a nocleh v oblasti severní Kalábrie. 

8. den: Snídaně. Průjezd Kalábrií do SALERNA, které je druhým největším městem Kampánie – sídlo provincie. Prohlídka města s pěknou promenádou a jedinečnou normanskou katedrálou, v níž jsou uloženy ostatky evangelisty Matouše. Na konci 11. století bylo Salerno hlavním městem jižní Itálie a při katedrále byla zřízena vysoká lékařská škola, nejstarší v Evropě. Výlet lodí podél „Božského pobřeží“ s kolmými útesy a terasovitými vinicemi, které je zapsáno na seznamu UNESCO. Prohlídka malebného městečka AMALFI, jež bylo před tisíci lety mocnou námořní republikou a jehož znak zdobí i dnes vlajky italských lodí. Amalfi ve středověku dalo Evropě kompas, papír a námořní právo. Prohlídka normanské katedrály svatého Ondřeje, která ukrývá relikvie jednoho z dvanácti apoštolů. Procházka ke „Dračímu kaňonu“ ve vesnici ATRANI, kde dodnes stojí kostel, kde byla před tisíci lety korunována dóžata námořní republiky. Možnost výletu bárkou do Smaragdové jeskyně nebo odpočinek městské pláži. Ve večerních hodinách odjezd.

9. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+ detail Pojištění CK, UNIQA, pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo: 1357509118 Seznam pojištěných CK: zde
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz