Branislav Gregorec & Josef Křikava | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • 28. rok specialistou nejen na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • nové a špičkově vybavené autokary
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
Okruh MALOU ASIÍ s pobytem na TURECKÉ RIVIÉŘE

Kapadocie, 
starověké civilizace a seldžucké památky


od 21 590 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Země, kde se dotýká Asie s Evropou, je už po tisíciletí tavícím kotlem civilizací, místem setkávání a splývání. Rozmanitost nenabízí jen historie, města plná mešit i kostelů, archeologické areály či karavanseráje, ale také příroda. Od thráckých lesů s honitbami sultána Sulejmána, přes kapadocká podzemní města, vydlabaná do tufových skal, po přímořské háje, kde se rekreoval Alexandr Makedonský nebo Kleopatra - krajina dnešního Turecka ohromuje, překvapuje i dojímá. Podíváme se do vysokých skal, vykoupeme v nejkrásnějších zátokách, navštívíme rušné bazary, ochutnáme orientální speciality, a nezapomeneme ani na nejslavnější turecké a starořecké památky.

Č. zájezdu

Termín

Cena

Cena FIRST MINUTE  

do 30.04. 2020

92430

09.10. - 25.10.

2020

22. 590

21. 590

PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.04. 2020 SLEVA 1.000,- KČ/OSOBA

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 14x ubytování v ***hotelu se snídaní, 13x večeři, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:
1. den:
 Odjezd ve večerních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Zbiroh – Hořovice – Beroun – Praha (cca 22.00 hodin) a Brno. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Cesta přes Slovensko do Maďarska.

2. den: Zastávka v srbské metropoli BĚLEHRAD u pevnosti Kalemegdan na soutoku Sávy a Dunaje. Překročení bulharských hranic. Nocleh v hotelu v Sofii.

3. den: Snídaně. Překročení tureckých hranic. Průjezd Trákií a podél Marmarského moře do Istanbulu. Po večeři možnost procházky večerním Istanbulem, městem sultána Sulejmána, nádherných mešit a okouzlujícího pouličního života. Večeře a nocleh v Istanbulu.

4. den: Snídaně. Dopoledne možnost návštěvy Sulejmanovy mešity, mešity Rustema Paši s překrásnou ukázkou izmické keramiky nebo procházka po obchodním srdci Istanbulu Velkém bazaru. Přejezd do hlavního města Turecka – ANKARY, které se stalo tureckou metropolí v roce 1923, kdy byl svržen istanbulský sultán a země se přeměnila na republiku, v čele s prezidentem Ataturkem. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.

5. den: Snídaně. Prohlídka nejkrásnější části Ankary s pozůstatky z dob antického Říma včetně Juliánova sloupu, zbytků Augustova chrámu a největší ankarské mešity Haci Bayram Veliho. Návštěva citadely s unikátně zachovalým osmanským městem a vyhlídkou na celou Ankaru. Průjezd vnitrozemskou anatolskou krajinou podél slaného jezera TOZ GŐLU. Odpoledne příjezd do KAPADOCIE, která je unikátní vulkanickou krajinou. Někde připomíná měsíční povrch, jinde tvůrčí činnost surrealistických sochařů. Kapadocie se formovala před desítkami milionů let, kdy vybuchující sopky pokryly území sopečným prachem. Kapadocie je prošpikována barevnými skalními věžemi a puklinami. Představuje jednu z nejfotogeničtějších oblastí Turecka. GÖREME - údolí, v němž je soustředěno největší množství skalních kaplí a klášterů. Mnohé z nich ukrývají skvostné byzantské fresky, zachycující biblické výjevy. Ubytování, večeře a nocleh v oblasti Kapadocie (2 noci na stejném místě).

6. den: Snídaně. V brzkých ranních hodinách můžete fakultativně absolvovat LET BALÓNEM nad jedinečnou přírodní scenerií. Navštívíme vesnici UCHISAR, které vévodí hrad z tufové skály. Ta je provrtaná tunely i okny a ze své horní plošiny nabízí jedinečný výhled na krajinu Kapadocie. Projedeme údolím ZELVE, kde se nachází soubor skalních věží a zbytky byzantských kostelů s freskami. Sestoupíme do podzemního města KAYMAKLI, které je nejvýznamnějším z desítek podzemních měst v Kapadocii. Kdysi v tomto 60 metrů hlubokém osmipodlažním komplexu žilo až 20 tisíc lidí. Uvidíme zde stáje, lis na víno, obytné prostory i kostel. Návrat na večeři a nocleh v Kapadocii.

7. den: Snídaně. Odjezd do Konye. Zastávka u KARAVANSERAY SULTANHANI − malé pevnosti, která sloužila jako ochrana při odpočinku obchodních karavan. Vystavěli ji seldžučtí Turci ve 13. století. Cesta anatolskou stepí. Prohlídka KONYE − významného města muslimských věřících s věhlasnou mešitou. Město je úzce spjato se životem Calaleddina Rumiho, jenž ve 13. století založil řád tančících dervišů. V Konyi navštívíme Rumiho muzeum i mauzoleum s unikátním areálem školy Koránu. Přejezd na pobřeží Středozemního moře, které se označuje jako turecká Riviéra. Ubytování v hotelu na pobřeží v oblasti Antalye, večeře a nocleh.

8. den: Snídaně. Volno, odpočinek u moře, koupání, slunění. Večeře a nocleh.

9. den: Snídaně. Program v oblasti starověké PAMFÝLIE - toto jméno ve starověké řečtině znamenalo „splývání národů“. V antické éře se zde smíchaly původní anatolské národy sřeckými kolonisty a v úrodné nížině mezi pohořím Taurus a Středozemním mořem prosperovala obchodní centra. Jednou zmetropolí Pamfýlie byl ASPENDOS, kde si prohlédneme nejzachovalejší antické divadlo na světě. SIDÉ se jmenuje po granátovém jablku, jehož plody dodnes nechybí v žádné zahradě veměstě. Sidé v sobě snoubí rušné letovisko s antickým městem, z něhož se dochovaly kolonády, brány nebo lázně, kde se prý koupala i egyptská královna Kleopatra. Apollónův chrám patří k nejpůsobivějším tureckým antickým ruinám, agora připomíná trhy s otroky, které zde prodávali kilikijští piráti, a aréna pro gladiátorské zápasy je největší stavbou svého druhu v jižním Turecku. PERGE bylo jedním z center starověké Pamfýlie. Má nejzachovalejší antický areál v oblasti turecké Riviéry a nabízí téměř 300 metrů dlouhou kolonádu, rozlehlé lázně, zachované náměstí s obchody, stadión, divadlo nebo helénistickou bránu. Večeře a nocleh.

10. den: Snídaně. Výlet do oblasti horské PISIDIE k tajemnému starověkému městu, orlímu hnízdu TERMESSU, jehož antické ruiny se nacházejí ve výšce přes 1000 metrů v úchvatné přírodní scenerii v džungli národního parku, nad strží a pod mytickou horou Solymea, kde měl v antických dobách sídlit pisidiánský bůh. Termessos je strategicky tak výhodně položen, že i geniální vojevůdce Alexandr Makedonský vzdal jeho dobývání. Při lehké túře zde narazíme mj. na zachovalé divadlo, nebo skalní hroby a sarkofágy z antického období. V horkém poledni se zchladíme v ruinách antickéhoměstečka PHASELIS. Piniový hájs pozůstatky starověké ulice, divadla, obchodů a domů obklopují tři pohádkové zálivy s průzračnou vodou, , kde bude možnost vykoupání a malého odpočinku. Odpoledne se vydáme k mytické CHIMÉŘE (hořící zemní plyn) pod horou OLYMPOS a připomeneme si báji o řeckém hrdinovi Bellerofontovi. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.

11. den: Snídaně. Volno, odpočinek u moře, koupání, slunění. Pro zájemce odpoledne půldenní výlet k vodopádům KURSUNULU, soustavě jezírek propojených vodopády připomínajícími zmenšená Plitvická jezera. Podíváme se do centra letoviska ANTALYA, které bylo založeno pergamonským králem Attalem II. v polovině 2. století př. n. l. a pojmenováno po něm jako Attaleia. Z antiky se tu dochovala Hadriánova brána a zajímavé exponáty ukrývá izdejší muzeum. Dnes je Antalya s miliónem obyvatel největším městem jižního Turecka. Večeře a nocleh.

12. den: Snídaně. Cesta podél TYRKYSOVÉHO POBŘEŽÍ, kde ve skrytých zátokách mívali piráti svá útočiště. Program ve starověké LÝKII, která byla první demokratickou unií v dějinách lidstva a v 18. století inspirovala tvůrce ústavy Spojených států amerických. Zastávka ve starověkém městě MYRA, které bylo svého času metropolí lýkijské federace. Tady si prohlédneme antické divadlo a především úchvatné lýkijské skalní hrobky, jež imitovaly domy živých. Měly barevná průčelí s portály a posuvnými dveřmi. Možnost plavby výletní bárkou k ostrovu KEKOVA s tureckou Atlantidou − potopeným antickým městem a k městečku KALE s působivými lýckými sarkofágy na zemi i ve vodě. Volno, odpočinek u moře, koupání, slunění. Večeře a nocleh.

13. den: Snídaně. Volno, odpočinek u moře, koupání, slunění. Večeře a nocleh.

14. den: Snídaně. Volno, odpočinek u moře, koupání, slunění. Odjezd z hotelu. Noční přejezd do Istanbulu.

15. den: V ranních hodinách příjezd do ISTANBULU. Město na dvou kontinentech spojených visutým mostem. Město císařů a sultánů, krásných mešit a paláců. Fantastické památky a neopakovatelná atmosféra. Je to město mnoha jmen, mnoha národností a mnoha rozličných kultur, další takové město byste na světě jen těžko hledali. Množství byzantských a osmanských památek jako chrám Hagia Sofia, Modrá mešita, Velký bazar, palác Topkapi aj. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.

16. den: Snídaně. Přejezd do Bulharska a prohlídka SOFIE. Večeře a nocleh.

17. den: Snídaně v hotelu. Ráno odjezd z Bulharska přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko. Návrat do ČR do půlnoci.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+ detail Pojištění CK, UNIQA, pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo: 1357509118 Seznam pojištěných CK: zde
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz