Branislav Gregorec & Josef Křikava | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • 28. rok specialistou nejen na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • nové a špičkově vybavené autokary
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
ORIENT, západní pobřeží TURECKA

Západní pobřeží Turecka

Istanbul, Pamukkale, Efes, Troja, Pergamon, Afrodisias, Edirne

 


od 16 990 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Krajina mýtů a legend, kde jakýkoli kámen, na který u usednete u cesty, mohl být kdysi hlavicí korintského sloupu nebo třeba součástí schodiště v překrásné knihovně. Místní názvy znají ze starých řeckých bájí už děti školou povinné po celém světě – Efes, Trója, Bospor a Dardanely, Pergamon nebo třeba Konstantinopol. Vydejte se za příběhy bájných reků a krásných princezen, Odysea, Alexandra Velkého, Kleopatry nebo třeba sultána Sulejmána Nádherného. Na naší cestě nebudou chybět ani dny plné slunce a koupání v Egejském moři nebo výlet na vnitrozemský „bavlněný zámek“ Pamukkale. Nechte se okouzlit tureckou kuchyní, uměleckými řemesly či rušnými bazary, dotkněte se kouzla Orientu.

Č. zájezdu

Termín

Cena

Cena FIRST MINUTE  

do 30.04. 2020

92420

24.05. - 07.06.

2020

17. 990              16. 990         

PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.04. 2020 SLEVA 1.000,- Kč/osoba 

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 11x ubytování v ***hotelu se snídaní, 10x večeři, trajekt přes úžinu Dardanely, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v ranních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca 07.00 hodin) a Brno. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Cesta přes Slovensko do Maďarska na nocleh v oblasti Szegedu.

2. den: : Snídaně. Dopolední prohlídka Szegedu, příjemné metropole maďarského jihu a domova pravého uherského salámu Pick. Už zde pocítíme první záchvěvy osmanského vlivu, který sílí na celém území Balkánu. Odjezd přes Srbsko a Bulharsko do Turecka.

3. den: V ranních hodinách příjezd do ISTANBULU. Město na dvou kontinentech spojených visutým mostem. Město císařů a sultánů, krásných mešit a paláců. Nákupy na Velkém bazaru, fantastické památky a neopakovatelná atmosféra. Je to město mnoha jmen, mnoha národností a mnoha rozličných kultur, další takové město byste na světě jen těžko hledali. S množstvím byzantských a osmanských památek, jako chrám Hagia Sofia, Modrá mešita, Velký bazar, palác Topkapi aj. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.

4. den: Snídaně. ISTANBUL – dokončení prohlídky této perly Orientu. Možnost návštěvy Sulejmánovy mešity, možnost plavby po Bosporu. Volno na individuální procházky a nákupy. V podvečer odjezd do oblasti Kusadassi.

5. den: Příjezd do Kusadassi, pobyt u moře, volný program. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.

6. den: Po snídani odjezd do nejzachovalejšího antického města v Turecku EFESU. Archeologický areál unikátních antických staveb, trosky jednoho z divů světa – ARTEMIDINA CHRÁMU, který se však nachází až na kraji nedalekého města SELCUK s bazilikou sv. Jana a archeologickým muzeem. DŮM PANNY MARIE na Slavičím vrchu. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

7. den: : Snídaně. Pobyt u moře. Individuální program. Koupání, slunění. Večeře a nocleh.

8. den: Snídaně. PAMUKKALE znamená v překladu Bavlněný zámek. Je těžké toto místo postihnout slovy. Jízdou mezi kopci se najednou naskytne pohled na zářivě bílý skalní útvar, od něhož se ostře odráží slunce. Toto božsky krásné místo zde vznikalo celá tisíciletí díky vysoce mineralizované vodě, která vyvěrá na vršku hory. Travertinové kaskády a jezírka. Jeden z nejzajímavějších přírodních útvarů světa. Antické město HIERAPOLIS, které okouzluje lidi již od antických dob. Bylo zde postaveno lázeňské město, z kterého dnes zbyly jen ruiny, ale navýsost zajímavé. Krásný amfiteátr římského typu, fantasticky zachovalá dlážděná cesta či impozantní Byzantská brána. Nedaleko pobřeží Egejského moře vznikla v 1. st. n. l. největší svatyně bohyně Afrodity v Malé Asii. Jedna z nejkrásnějších antických lokalit AFRODISIAS. Z té doby se dochovaly části chrámu Afrodity se 14 sloupy. Severně od města se nachází největší antický stadion v Malé Asii a nejlépe zachovalý antický stadion na světě. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.

9. den: Snídaně. Pobyt u moře. Individuální program. Fakultativní výlet lodí podél příkrých srázů poloostrova DILEK a koupání z lodě. Večeře a nocleh v hotelu.

10. den: Snídaně. Prastaré kultovní místo DIDYMA. Dnešní pozůstatky chrámu z helénské doby nás ohromí svou velikostí. Stejně jako v Delfách tak i zde zjevovala věštkyně vůli bohů kněžím. Původní chrám byl zničen Peršany roku 494 př. n. l. Stavba nynějšího chrámu započala až v době vlády Alexandra Velikého. Hlavním mecenášem byl nedaleký MILÉT, který byl původně námořním a přístavním městem. Milét byl však také městem vědy a kultury. Světu dal věhlasné filozofy a architekty. Starořecké město s dominujícím divadlem. Staré antické město PRIENE mělo stejný osud jako mnoho jiných měst v Malé Asii. Bylo založené iónskými Řeky, dobyto Peršany a obnoveno Alexandrem Velikým. Zříceninám dominuje divadlo umístěné pod mohutnou skálou, s nádherným výhledem po okolní krajině. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

11. den: Snídaně. Pobyt u moře. Individuální program. Koupání, slunění. Večeře a nocleh.

12. den: Snídaně. Návštěva dílny na zpracování onyxu. Antické město PERGAMON s akropolí na vysoké skále, ze které je pěkný rozhled. Byla zde založena druhá největší antická knihovna čítající 200 000 svitků. TROJA, starověké město s tisíciletou historií, proslavené Homérovou Illiadou. Ubytování, večeře a nocleh v oblasti Canakkale.

13. den: Snídaně. Krátkým trajektem překonáme úžinu Dardanely a zastavíme na prohlídku někdejší osmanské metropole EDIRNE s jednou z nejkrásnějších tureckých mešit a posledními nákupy na tureckých bazarech. V odpoledních hodinách příjezd do Sofie. Ubytování, večeře a nocleh.

14. den: : Snídaně. SOFIE – zastávka u impozantní pravoslavné katedrály sv. Alexandra Něvského, která byla vybudovaná na počest ruských vojáků padlých za osvobození Bulharska od turecké nadvlády. S kapacitou až 5000 osob patří k největším pravoslavným svatyním světa a je bohatě zdobena zlatem, freskami a dřevořezbami. Odjezd přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko do ČR.

15. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+ detail Pojištění CK, UNIQA, pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo: 1357509118 Seznam pojištěných CK: zde
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz