Branislav Gregorec & Josef Křikava | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • 28. rok specialistou nejen na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • nové a špičkově vybavené autokary
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
MOLDÁVIE a samozvaná republika PODNĚSTŘÍ

DELTA DUNAJE - ráj na konci Evropy a Bukurešť

MOLDÁVIE - vinná manufaktura carské říše

PODNĚSTŘÍ - prý skanzen socialismu


od 12 490 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Dvě země spjaté společnou historií. Moldavsko je malý stát ve východní Evropě, kde se zdánlivě zastavil čas. Země patří mezi nejchudší státy Evropy. Mimo města ještě stále panuje tradiční způsob života. Pojeďte s námi prozkoumat tuto dosud málo navštěvovanou zem pastevců, magických klášterů a vinných sklípků, které patří mezi největší na světě. Při cestě tam a zpět navštívíme zajímavá místa v Rumunsku – ohromující solné doly, hlavní město i unikátní deltu Dunaje - poslední ráj na konci Evropy.

Č. zájezdu

Termín

Cena

91430

15.05. - 23.05.

2020

12. 490

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 6x ubytování v *** hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Plzeň - Beroun - Praha (cca 22.00 hodin) – Brno - Bratislava. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.)

2. den: Průjezd Slovenskem a Maďarskem do Rumunska. Zastávka nedaleko známého rumuského Kluž. Ohromující svět solného dolu SALINA TURDA – důl, který je označován za nejkrásnější podzemní místo na světě. Historie sahá až do dob Římanů, těžba trvala až do 30. let 20. stol. Poté sloužil jako sklad sýra a za války jako protiletecký kryt. V roce 1992 byl důl přeměněn na největší důlní muzeum světa a zábavní park.s podzemním jezerem, na kterém se můžete plavit na loďce. Přejezd na večeři a nocleh do hotelu v oblasti Targu Mures.

3. den: : Snídaně. Přejezd Rumunskem do Moldavska. Cestou zastávka v CURCHI – zdejší klášter patří k nejznámějším v Moldavské republice. Své nejslavnější období klášter prožívá v polovině 19. století, kdy patřil k nejvýznamnějším, nejbohatším a největším v Besarábii. Prohlídka hlavního města Moldavské republiky a nejzelenějšího města Evropy KIŠINĚVA - náměstí Vítězství s pravoslavnou katedrálou, zvonicí a Vítězným obloukem, megalomanský vojenský památník v podobě pěti obrovských červených pušek opřených o sebe. Večeře a nocleh v hlavním městě Moldávie v Kišiněvě (3x nocleh v hotelu s polopenzí v Kišiněvě).

4. den: Snídaně. Celodenní výlet na severovýchod. CRICOVA je proslulá pěstováním vína a přímo pod obcí se ukrývají vinné sklepy v délce 120km. Vyrábí se zde bílé i červené šampaňské. Své narozeniny tu slavil i V. Putin. Možnost nákupu lahodných vín. Velkolepý podzemní areál projedeme vláčkem. ORHEIUL VECHI – jedno z nejnavštěvovanějších míst Moldavska. Unikátní jeskynní klášterní komplex z 13. století, který mniši obývali až do 18. století se nachází na skalnatém místě 200m nad řekou Raut. Návrat na večeři a nocleh.

5. den: Snídaně. Celodenní výlet do samozvané Podněsterské moldavské republiky. Téměř celé dnešní PODNĚSTŘÍ leží na zbytku území, které náleželo Sovětskému svazu a nazývalo se Moldavská autonomní sovětská socialistická republika (s autonomií v rámci Ukrajinské SSR). Zbytek území, ležící na pravém břehu Dněstru, náležel jako součást Besarábie k Rumunsku. Po průjezdu hranicí budeme pokračovat na prohlídku města TIGHINA (rusky Bender) s pevností z roku 1408, kterou postavil Karel XII. (dnes základna ruské armády). TIRASPOL – prohlídka „hlavního“ města Podněstří. Možnost návštěvy výrobny špičkového koňaku KVINT s ochutnávkou. Návrat na večeři a nocleh.

6. den: Snídaně. Cesta na jih Moldávie skrz Gaugazii – autonomní oblast obývanou křesťany tureckého původu. Zastávka v hlavní městě turkotatarské Gaugazie - COMRAT s katedrálou z 19. století. Nedaleko hranice s Rumunskem se nachází obec HOLUBINKA – jediná vesnice s českou menšinou v Moldavsku (žije zde asi 150 krajanů). Průjezd lázeňským městem CAHUL. Přejezd do Rumunska. Večeře a nocleh v hotelu v oblasti města Tulcea.

7. den: Snídaně. Město TULCEA, které představuje hlavní bránu do Delty Dunaje – nejzachovalejší říční delty v Evropě. Oblast má rozlohu cca 2700 km2 a je od roku 1990 chráněna organizací UNESCO. Projížďka lodí neobvyklou přírodní scenérií Deltou Dunaje, která je rozsáhlou oblastí mokřin a rákosin, ve které našlo domov více než 1200 druhů rostlin, 45 druhů ryb a přes 300 druhů ptáků (např. kormoráni, pelikáni, volavky). Přejezd na večeři a nocleh do hotelu v oblasti Slobozie.

8. den: Snídaně. Příjezd do hlavní města Rumunska BUKUREŠT, které podle legendy založil pastevec Bucur podle něhož je i pojmenováno. Celodenní prohlídka města přezdívaného Paříž východu. Typické jsou široké bulváry, rozsáhlé plochy parků a zeleně, bulváry lemované stromořadím, terasovité kavárny a restaurace, honosné veřejné budovy vše po vzoru francouzských architektů. Náměstí Revoluce lemované impozantními budovami, Vítězný oblouk, Atheneum a další. Palác Parlamentu, který nechal vystavět Nicolae Ceausescu. Jedná se o jednu z největších budov světa s více než 1000 místnostmi (podle Guinessovi knihy rekordů nejtěžší budova světa). V podvečer odjezd zpět do ČR.

9. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+ detail Pojištění CK, UNIQA, pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo: 1357509118 Seznam pojištěných CK: zde
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz