CK INTER ZBIROH, s.r.o. | +420 371 784 918 | ck@interzbiroh.cz
  • specialista na poznávací zájezdy
  • v ceně zájezdu již kompletní cestovní pojištění
  • pojištění proti úpadku
  • kvalifikovaní a příjemní průvodci
  • možnost platby poukázkami, dárkové šeky

Chci jet do..
TO NEJLEPŠÍ ZE ŠVÁBSKÉ ALBY

Ulm – Ludwigsburg – Hohenzollern – Sigmaringen


od 5 490 Kč

popis zájezdu v pdf + termíny

Švábská Alba je půvabné pohoří mezi Bavorskem a Bádensko – Würtemberskem a patří k nejpopulárnějším turistickým oblastem Německa. Skály a vrcholy kopců zdobí velké množství hradů a zámků, které mnohdy vypadají jako z pohádky. V údolích se rozkládají malebná města se zachovalou středověkou architekturou. Ze šlechtického rodu Hohenzollernů, který zde dodnes vlastní nádherné stavby, pocházeli pruští králové a němečtí císaři. Vydejte se s námi na romantickou cestu, která zahrnuje prohlídku těch nejkrásnějších hradů a zámků, procházky půvabnými středověkými městečky a oddych v zahradách a parcích.

Č. zájezdu

Termín

Cena

91641

14.05. - 16.05.

2021

5. 490

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 2x ubytování v ***hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v ranních hodinách po trase Praha (cca 06.30 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Prohlídka historického univerzitního města ULM, jehož rodákem je geniální matematik a fyzik Albert Einstein. Historickému centru vévodí velkolepá katedrála s nejvyšší kostelní věží světa, přezdívaná „Prst boží“. Mezi pozoruhodnosti patří mnoho historických domů, nádherná goticko – renesanční radnice, zachovalé opevnění a Fischerviertel (Rybářská čtvrť), která je charakterizovaná malebnými, jakoby z vody vyrůstajícími hrázděnými domy, náměstíčky a kavárnami. Přejezd na ubytování, večeře a nocleh.

2. den: Po snídani přejezd na zámek LUDWIGSBURG, jeden největších a nejkrásnějších barokních zámků Německa, který získal přízvisko „švábské Versailles“. Rozsáhlý zámecký komplex s úchvatnými barokními zahradami nechal postavit počátkem 18. století vévoda Eberhard Ludvík pro svou milenku Wilhelminu von Grävenitz. Prohlídka zámeckých interiérů, procházka parkem. Přejezd k pohádkovému zámku LICHTENSTEIN. Novogotická stavba je v soukromém majetku vévodů z Urachu. Z nádvoří zámku se otvírá krásný výhled do údolí Echaz a Švábskou Albu. Přejezd do TÜBINGENU, malebného města na řece Neckar, kterému vévodí zámek Hohentübingen. Prohlídka historického centra tvořeného středověkými hrázděnými domy, náměstí Markt – Platz s renesanční radnicí, gotický kostel sv. Jiří. Přejezd na ubytování, večeře a nocleh.

3. den: Snídaně. Prohlídka hradu HOHENZOLLERN, který patří k nejkrásnějším a nejnavštěvovanějším hradům v Evropě. Rodové sídlo šlechtického rodu Hohenzollernů, který se dostal k moci ve středověku a v letech 1871 – 1918 vládl celému Německu, má impozantní polohu na 855m vysokém kopci nad městečkem Hechingen. Svou současnou novogotickou podobu dostal v 19. století a stal se památníkem rodu zaměřeným na historii Pruska. Expozice zahrnuje elegantní komnaty, umělecké sbírky a hodnotné šperky. Tím nejcennějším je koruna Viléma II. Přejezd do SIGMARINGENU, jehož panoramatu vévodí stejnojmenný zámek. Po požáru v roce 1883 byl rekonstruován a je vmajetku švábské větve Hohenzollernů. Prohlídka interiéru zámku a jedinečné zbrojnice, která patří k největším soukromým sbírkám v Evropě. Odjezd do ČR v odpoledních hodinách, návrat do půlnoci.

Přijímáme tyto
poukázky:
Sodexho (Holiday Pass, Flexi Pass) a Cheque Déjeuner (Šek dovolená), Ticket Multi, Ticket Holiday.
+420 371 784 918,

ck@interzbiroh.cz